Про запровадження в Україні воєнного стану

Про запровадження в Україні воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Згідно з указом, воєнний стан запроваджено з 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Таке рішення ухвалено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, відповідно до українського законодавства.

Про запровадження комендантської години, тобто заборони перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби, та інші обмеження, дізнаймося зараз докладніше.

Що передбачено здійснювати силовим структурам (відповідним державним органам)?

Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних сил України, Командуванню об'єднаних сил Збройних сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з'єднань, частин Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування доручено запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Які конституційні права і свободи людини і громадянина тимчасово обмежуються?

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України, а також можуть вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Йдеться про 24 пункти різних повноважень названих держорганів та відповідних обмежень для співвітчизників. Детально це описано у ст. 8 Закону «Про правовий режим воєнного стану».

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати тимчасові обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Наприклад, можливе запровадження трудової повинності для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану. Це може здійснюватися з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану. Тобто військове командування може залучати громадян в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їхнього соціального захисту визначаються Кабміном.

Суспільно корисні роботи: кого можуть залучити?

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі ті, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер). Тобто до суспільно корисних робіт можуть залучатися безробітні та інші незайняті особи; працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, - у порядку переведення; особи, зайняті в особистому селянському господарстві. Також це студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів. А ще це може стосуватися осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. Водночас є правові норми (ст. 20 Закону), що однозначно мають захищати права людини. У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).

І про інші обмеження. Йдеться про можливе використання потужності та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, коли дозволено змінювати режим їхньої роботи, але це має бути погоджено із керівництвом організацій.

Можливе примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, майна державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку із видачею про це відповідних документів установленого зразка. Передбачено можливість запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування.

Про обмеження свободи пересування громадян

Постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1455 введено в дію «Порядок встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан». Для забезпечення здійснення заходів особливого режиму створюється система пропускного режиму та за рішенням військового командування комендатурою видаються особам перепустки. Зразок, опис бланка та порядок виготовлення, видачі, заміни, зберігання та повернення перепустки, особливості її використання на території, де встановлено особливий режим або інші заходи правового режиму воєнного стану, під час яких передбачається наявність перепустки, встановлюються військовим командуванням. Перепустки, видані комендатурою, дійсні тільки в межах території, де встановлено особливий режим. Тоді виконання завдань з координації та здійснення контролю за несенням служби патрулями покладається на коменданта, якому підпорядковані патрулі. Серед тимчасових повноважень патрулів визначено право перевіряти документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та перепустки. У разі відсутності документів патрулі можуть затримувати відповідних осіб та доставляти до органів або підрозділів Національної поліції. У разі потреби патрулі можуть проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. Також патрулям дозволено тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевості та в інших громадських місцях перебування або пересування осіб, рух транспортних засобів, зокрема транспортних засобів іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій; виводити осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів, евакуйовувати транспортні засоби.

Можливі й банальні, але цілком реальні перебої з інтернетом, це вже залежить не тільки від провайдерів. Адже в Законі одним із таких заходів правового режиму воєнного стану є можливість з боку військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації; забороняти передачу інформації через комп’ютерні мережі.

Обмеження для військовозобов’язаних

Обмеження стосуються і військовозобов’язаних. Військове командування вправі забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби. Додатково законом передбачено встановлення порядку використання фонду захисних споруд цивільного захисту; евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення. Також можливе запровадження у разі необхідності нормованого забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Адже не можуть бути обмежені права людини, гарантовані ст. 242527282940475152555657585960616263  Конституції.

Отож віримо і сподіваємося, що ці тимчасові обмеження незабаром закінчаться. Тримаймося.

 

Леонід ГАПЄЄВ