Перемоги дітей на конкурсах — соціальні пільги?

Перемоги дітей на конкурсах — соціальні пільги?

Сьогодні участь дітей у різних конкурсах та змаганнях не лише розвивають особистість, дають певні творчі та професійні результати. Звернімо увагу на соціально-правові можливості оздоровлення і відпочинку для переможців конкурсів, олімпіад і не тільки.

Чимало батьків цікавляться тим, куди можна відправити на відпочинок дитину. Хтось віддає її до шкільного табору відпочинку на 2 тижні, дехто отримує путівку до санаторію. А іншим пощастить потрапити до Українського дитячого центру «Молода гвардія»?

Важливий нюанс. У ст. 1 Закону «Про оздоровлення та відпочинок дітей» окремо визначено категорію «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки». Серед різних підгруп цієї категорії дітей є талановиті та обдаровані діти. Це переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд.

«Молода гвардія»: інформація для батьків

Порівняно із закладами оздоровлення і відпочинку місцевого рівня, потрапити до загальноукраїнських може бути складніше. Через те, що квоти розподіляються між областями України. Але ніхто не позбавлений права надати необхідні документи і чекати своєї черги. Як повідомили телефоном автору в Мінсоцполітики, чекати у черзі можна і протягом року. Але дитина має шанс. Почитайте «Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів» затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 11.02.2016 р. № 104, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 р.

ДП «УДЦ «Молода гвардія» є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України. У цьому закладі організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна триває не менше ніж 21 день. А під час тематичної зміни (оздоровча або відпочинкова зміна) дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та реалізацію інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту, за спеціальною програмою.

До «Молодої гвардії» направляються діти віком: від 8 до 16 років включно у період з кінця вересня до середини травня; від 7 до 17 років включно — у період із середини травня до кінця вересня. Путівки, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50% вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики квотою. Ця квота на календарний рік затверджується наказом Мінсоцполітики.

Путівки з частковою оплатою вартості

Суттєво те, що для талановитих і обдарованих дітей, які є соціально активними і успішними у навчанні та є переможцями різних конкурсів, законодавчо визначена можливість отримати суттєву знижку вартості путівки. Тобто батьки оплачують 20, 30 чи 50% вартості, залежно від статусу конкурсів та змагань, підтверджених документально. Положенням (розділ III) визначено порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку у ДП «УДЦ «Молода гвардія». Уповноважені працівники структурних підрозділів (з питань сім’ї та дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій)згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики путівки до «Молодої гвардії» за дорученням.

Структурні підрозділи надають путівки: із частковою оплатою в розмірі 20% вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством): дітям із багатодітних сімей; дитячим творчим колективам та спортивним командам ― переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям ― переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Із частковою оплатою в розмірі 30% вартості передбачено надання путівки таким категоріям: дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; дитячим творчим колективам і спортивним командам ― переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям ― переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Часткова оплата (50% вартості) передбачена для відмінників навчання; дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; а також дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям ― переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Які надавати документи?

Якщо діти здобули 1—3 індивідуальне чи командне місце у конкурсах, спортивних змаганнях упродовж поточного та попереднього років, то варто надати документи про ці перемоги до відповідних структурних підрозділів.

Докладніше почитати про необхідний перелік документів для отримання путівок до «Молодої гвардії» з частковою оплатою вартості можна в «Положенні про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів», затвердженому Наказом Мінсоцполітики України 11.02.2016 № 104, зареєстрованому в Мін’юсті 03.03.2016 р. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0339-16

Про можливості оздоровлення і відпочинку дітей на місцевому рівні

Кожен із бажаючих дорослих може дізнатися про те, які заклади оздоровлення і відпочинку дітей діють на території міста й області. Адже на підставі ст. 7 Закону місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (серед іншого) у межах своїх повноважень забезпечують: розроблення і виконання відповідних регіональних програм; збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази; виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також на здійснення часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в першу чергу для оздоровлення та відпочинку цієї категорії дітей, якщо це передбачено місцевою програмою оздоровлення та відпочинку дітей. (Про це та інше докладніше дізнавайтесь у струкрутних підрозділах у справах сім’ї, дітей та молоді місцевої ради, облдержадміністрації.)

Category