Податкова пільга-2021 — реальна економія бюджету родини

Податкова пільга-2021 —  реальна економія бюджету родини

Як можна цілком реально і законно суттєво зекономити сімейний бюджет в сучасних реаліях суцільної дорожнечі? Над цим питанням замислюються багато серед наших читачів, які виховують 2 та більше дітей у віці до 18 років. Йдеться про можливості оформити податкову соціальну пільгу тим працюючим батькам, хто має невелику зарплатню або ж є одинокою мамою, вдівцем. Варто цю податкову пільгу скоріше оформити, щоб відчути реальну економію. Це має відобразитися у розрахунковому листі, який щомісяця надає роботодавець.

Одразу про суттєве. Варто знати, що податкова пільга ніяк не зачіпає прибутку роботодавця, тому працівник у цьому випадку фактично нічого не просить у керівника. Адже податкова соціальна пільга ніяк не стосується економічних витрат роботодавця на користь працюючої людини. А практично означає право кожного працюючого на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що отримуємо від одного роботодавця у вигляді заробітної плати. 

Правові норми, корисні для кожного

Ось такі є загальні правові норми, якими може скористатися кожен з нас. На підставі ст. 169 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги. Відповідно до п. 169.4.1. ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Ось така податкова арифметика.

Із урахуванням ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2021 року складає 2270 грн (порівняно із минулорічним 2102 грн).

Яка податкова пільга доступна для оформлення кожному?

Йдеться про найпростіший вид пільги, яка стосується усіх без винятку офіційно працюючих платників податку. Тобто прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2270 грн помножимо на 1,4 та округлюємо до найближчих 10 грн = 3 180 грн (п. 169.1.1 ПКУ). Це саме той граничний розмір доходу «до нарахування», що дає право для отримання ПСС для будь-якого платника податку, незалежно від сімейного і соціального статусу. При цьому такий платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що отримає у роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. У 2021 році дорівнює 1135 гривень.

Випадки з життя, або Як правильно зорієнтуватися у податкових реаліях?

Є досить поширені серед бухгалтерів такі ситуації помилкового тлумачення законодавства стосовно оформлення і надання працівнику податкової соціальної пільги. «Ніколи раніше не оформляли цю пільгу працівникам-сумісникам, враховується сукупний дохід за обома місцями роботи». В обох випадках є невірне тлумачення діючих правових норм. По-перше, ця пільга оформляється за вибором працівника, за будь-яким одним місцем роботи. Тому на роботі за сумісництвом цілком можливо її також оформити. По-друге, ніякий сукупний дохід з обох місць роботи не береться до уваги. Адже враховується граничний розмір доходу (сума «до нарахування») за обраним платником податку місцем роботи. Якщо є кілька підстав, доцільно обрати податкові пільги із більшим розміром, тобто ту з них, яка буде більш економічно вигідною для цієї конкретної людини.

Як можна реально зекономити сімейний бюджет у родині, де виховуються 2 чи більше дітей, та обидва батьки офіційно працюють?

Для родини з 2 дітьми у віці до 18 років граничний розмір заробітної плати «до нарахування» становить 6360 грн. (арифметика проста: 3180 грн. помножимо на 2 дітей у віці до 18 років). У випадку утримання 3 дітей граничний розмір доходу «до нарахування» має  не перевищувати 9540 грн (3180 грн помножимо на 3). 

Суттєвий аспект. Кожен з батьків, які офіційно працюють, може оформити податкову пільгу, але різних видів. Скажімо, один із батьків може цілком легально оформити на себе податкову пільгу з розрахунку кількості дітей (пп. 169.1.2. п. 169.1. ст. 169 ПКУ). А другий з батьків зможе оформити на себе «звичайну» податкову пільгу (яка буде у меншому розмірі), якщо розмір місячної зарплатні не перевищує 3180 грн «до нарахування». Важливий нюанс: оформлюючи ПСС, варто брати до уваги «арифметику» доходу, тобто при трудовій зайнятості на 0,5 ставки або менше цілком можливо, що розмір зарплатні не перевищуватиме вказаної суми, що є підставою для отримання податкової пільги у звичайному розмірі. 

Якщо працівник уже надавав у 2020-му календарному році підтверджуючі документи про те, що його дружина не користується податковою пільгою на 2 чи більше дітей, то чи потрібно це знову робити?

Діючим законодавством не передбачено подавати знову такі підтверджуючі документи, якщо обставини для отримання цієї пільги не змінилися. Але на практиці іноді роботодавець хоче переконатися, що дійсно працівник не приховав ніяких фактів. Тоді простіше надати документи, про які просить бухгалтерія, аніж писати скарги і чекати часу їх розгляду. Скажімо, можна надати довідку з місця роботи дружини (у довільній формі за місцем вимоги), про те, що Алла Іванівна  не отримує податкову пільгу на 2 чи більше дітей, або довідку про її перебування на обліку в центрі зайнятості. А якщо один з працюючих батьків оформляє податкову пільгу на дітей, а інший взагалі не працює, то достатньо буде у заяві просто зазначити, що чоловік (або дружина) не працює та не перебуває на обліку у службі зайнятості.

ПОДАТКОВА ПІЛЬГА НА ДІТЕЙ: як і чому варто її оформити?

Який граничний розмір заробітної плати дає право оформити податкову пільгу на 2 та більше дітей? Чи може збільшуватися або навпаки зменшуватися граничний розмір доходу для отримання пільги протягом цього року?

Сучасне життя розвивається по-різному. Хтось дізнається про підвищення по роботі чи на держслужбі, відчує збільшення свого доходу, а в інших працюючих доходи знизяться. Але є практичний нюанс. Розмір податкової соціальної пільги протягом цього року не буде змінюватися, адже орієнтиром є розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року. Тобто слід орієнтуватися на суму місячної заробітної плати «до нарахування», що не перевищує 3180 грн, щоб оформити «звичайну» податкову пільгу для будь-якого працівника. А для одного з батьків розмір місячної заробітної плати «до нарахування» має не перевищувати 6360 грн (у разі виховання 2 дітей арифметика проста: 3180 грн помножимо на 2 дітей у віці до 18 років). У випадку утримання 3 дітей граничний розмір доходу «до нарахування» має  не перевищувати 9540 грн (3180 грн х 3 дітей). 

Які ще є важливі нюанси отримання податкої пільги на дітей?

Податкова пільга на кожну дитину надається до кінця року, в якому виповнилося дитині 18. Право на отримання податкової пільги втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає її на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Як діяти, коли є поповнення в родині? Яким чином оформити податкову пільгу із розрахунку нової, тобто збільшеної кількості дітей?

Тоді буде такий алгоритм дій. Якщо на світ з’явилася наступна (друга чи третя дитина) і ви є батьками кількох дітей у віці до 18 років, то слід надати до бухгалтерії заяву і копії свідоцтва про народження кожної дитини. У тих родинах, де один з працюючих батьків 3 та більше дітей оформляє цю пільгу, додайте копію посвідчення багатодітної родини. (Це передбачено п. 2, п. 5 «Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010 р. №1227).

Податкова пільга у збільшеному розмірі для одиноких батьків та інших категорій

Ця пільга надається, порівняно із попередніми «звичайними» видами, у більшому розмірі, тобто 150% (пп.  169.1.3. ПКУ). Так, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, — для тих, хто є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. (У цьому випадку надаємо до бухгалтерії на роботі копії свідоцтв про шлюб, про смерть, якщо із заявою звертається вдова або вдівець; копію паспорта). В аналогічному розмірі 150% податкова пільга надається працівнику, який утримує дитину з інвалідністю — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років. Серед пільгових категорій, незалежно від кількості та наявності у родині дітей, яким надається податкова соціальна 150-відсоткова пільга, є особи, віднесені до першої або другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також це учні, студенти аспіранти, ординатори, ад’юнкти; особи з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства; особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів та ін. І найбільша 200-відсоткова податкова пільга надається групі працюючих, серед яких Герої України та Радянського Союзу.

Яким чином роботодавець веде облік тих працюючих, хто отримує будь-яку податкову соціальну пільгу? Які можливі практичні ситуації? Чи існує форма заяви для оформлення пільги?

Роботодавець зобов’язаний здійснити за місцем застосування податкової соціальної пільги перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року. Це здійснюється під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який звільняється з роботи.

Якщо виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. А ще в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати. Коли у працівника, що звільняється, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного податкового року та сплачується ним до бюджету самостійно. У більшості ж випадків, коли працівник чесно оформлює податкову пільгу, подібних проблемних ситуацій не виникатиме.

І ще один формальний аспект. Сьогодні заяву для отримання податкової пільги будь-якого виду заповнити можна у довільній формі. Також необхідно до заяви додати копії підтверджуючих документів. Якщо є конкретні питання, можна направити письмове звернення до ДПС України та області, бо отримана відповідь теж може практично знадобитися.

Коли є підстави, варто швидко усе обміркувати, документи потрібно зібрати та оформити податкову пільгу у будь-якому розмірі, щоб відчути реальну економію бюджету родини.

 

Леонід ГАПЄЄВ

Пов'язані новини