Як отримати послуги державної служби зайнятості?

Як отримати послуги державної служби зайнятості?

Карантинні обмеження певною мірою створюють нові можливості для тих, хто має наміри стати на облік до центру зайнятості. Тепер це можна зробити не лише за адресою реєстрації, але й місцем фактичного перебування в будь-якому регіоні України. А ще під час карантину варто дізнатися про офіційний сайт та діючу електронну адресу обраного вами центру зайнятості, щоб направити туди необхідні документи. Така спрощена система надання державних послуг має вселяти оптимізм. Втім є інші правові нюанси, про які варто детальніше дізнатися.

Життєві ситуації, що спонукають людину до пошуку роботи, можуть бути різними: закінчення строку дії трудового договору (контракту), скорочення, переїзд до іншого населеного пункту і не тільки. Отож ознайомлення з державною системою у сфері зайнятості варто починати з діючого «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», затвердженого постановою КМУ від 19 вересня 2018 року №792 зі змінами. Цей новий Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, філією центру зайнятості обласного, Київського міського центру зайнятості, а також міським, районним, міськрайонним центром зайнятості Державної служби зайнятості.

Зверніть увагу на деякі основні терміни, які важливо знати для розуміння свого статусу. Особа, яка шукає роботу — це та людина, яка звернулася до центру зайнятості з метою отримання послуг із сприяння у працевлаштуванні. Реєстрація безробітного — це надання особі, яка шукає роботу, статусу зареєстрованого безробітного. (Саме з моменту присвоєння цього статусу починається відлік часу, коли матимете право на отримання допомоги по безробіттю). А ще віднедавна з’явилися нові назви посад фахівців, які мають допомагати безробітним у працевлаштуванні. Це кар’єрний радник, тобто співробітник центру зайнятості, що забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

Що потрібно для реєстрації безробітного центром зайнятості?

Практично позитивним нюансом є те, що облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування людини.

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу, пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. А ще треба надати довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Також слід зробити копії (або надіслати електронним способом фото- чи скановані копії) диплому, трудової книжки. У пп. 2 п. 4 Порядку зазначено так: особи, які шукають роботу, інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Кар’єрний радник вносить до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості отримані про особу, яка шукає роботу, персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові; серію та номер паспорта або дані іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або дані посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист; зареєстроване місце проживання чи місце перебування; число, місяць та рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, передбачені цим Порядком. На підставі цих даних формується персональна картка особи, яка шукає роботу. 

Згідно з п. 17 Порядку для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, а також трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості); документ про освіту; військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби. Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.

Державні послуги не тільки безробітним?

У пунктах 7―9 діючого Порядку передбачені можливості отримати додаткову тимчасову роботу для тих, хто суттєво втратив частину зарплатні, перебуваючи з нинішнім роботодавцем у трудових відносинах. Скажімо, працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва без припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим Порядком. Такі особи мають право брати участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру за направленням центру зайнятості. (Нині це може мати місце через триваючі карантинні заходи, коли люди знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати значно більше традиційних 15 днів, або перебувають на простої з оплатою 2/3, або педагоги, в яких значно зменшилося навантаження кількості годин тощо).

Наприклад, є громадяни, які після повернення з військової служби мають першочергове право на допомогу від центру зайнятості. Порядком передбачені права на першочергові послуги центру зайнятості для учасників АТО. Так, особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, беруться на облік у центрі зайнятості та мають право на першочергове отримання послуг центру зайнятості. Військові комісаріати надають інформацію центрам зайнятості про цих осіб.

Які ще існують практичні нюанси надання послуг державними центрами зайнятості?

За результатами первинного профілювання, кар’єрний радник разом з особою, яка шукає роботу, складають індивідуальний план надання послуг. У документі зазначається комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник і пошукач роботи, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін. Один примірник індивідуального плану видається особі, яка шукає роботу. Аналогічно примірник індивідуального плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному (п. 11, п. 26 Порядку).

У період встановлення карантину реєстрація безробітного здійснюється з першого дня після подання заяви про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Призначення виплати допомоги по безробіттю у такому разі здійснюється з першого дня реєстрації безробітного.


Леонід ГАПЄЄВ

Актуальні пропозиції роботи завжди можна знайти на Jooble