Загальна мобілізація: кого стосується?

Загальна мобілізація: кого стосується?

Президент України В. Зеленський видав Указ від 24.02.2022 № 69/2022 «Про загальну мобілізацію». Вона проводиться протягом 90 діб на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва. Як це має відбуватися, дізнаємося докладніше.

Згідно з указом (https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413) призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних cил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України слід здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців необхідно організувати та забезпечити своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин. Також йдеться про виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним cилам, Нацгвардії, Службі безпеки, Державній прикордонній службі, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів. А головам обласних державних адміністрацій доручено забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

За інформацією з різних українських джерел, насамперед мобілізують оперативний резерв колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або однією з хвиль мобілізації. Детальнішу інформацію про перелік військово-облікових спеціальностей, які в першу чергу необхідні країні під час мобілізації, мають оприлюднити Міноборони, Генштаб ЗСУ, інші силові структури і військові формування на своїх офіційних сайтах.

Про трудові права мобілізованих

Тепер про трудові права офіційно оформлених працівників, яких мобілізують у цей час. Відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП України працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Держбюджету України відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Названі гарантії (ч. 3 ст. 119 КЗпП України) зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медзакладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Контролювати дотримання трудових прав найманих працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, має Держпраці та управління в областях. Саме туди, за необхідності слід направляти усні, письмові, електронні звернення та скарги, у разі необхідності.

Обов’язки громадян та відстрочка від призову

Відповідно до ст. 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин.

На підставі ст. 23 Закону передбачено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. 

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі військовозобов’язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії). Далі зазначені жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (ці військовозобов’язані можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди, тільки за місцем проживання). Також не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років; жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, або дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом міністрів України (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання). Окрім того, не підлягають призову такі категорії: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (ці особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Інша категорія громадян, що звільняються від призову під час мобілізації, це народні депутати України, працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Податкової міліції, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони; інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також громадяни, які займаються освітою та наукою. Це здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. В законі зазначено умову, що ці категорії осіб працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Також не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО (повний перелік https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text).

 

Леонід ГАПЄЄВ