Як звільнитися від сплати судового збору?

Як звільнитися від сплати судового збору?

Судові накази про стягнення (навіть реально не існуючих) боргів за житлово-комунальні послуги доволі масово видаються місцевими районними судами України за ініціативою стягувачів. Це підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг. Проблемою для людини, що має статус боржника, може стати ціна судового збору. Ця невигадана історія стосується багатьох наших читачів. Автор статті ділиться власним досвідом самозахисту у цій бюрократичній системі.

Після дня виборів в останню неділю жовтня наступного понеділка отримав особисто на пошті документ із суду, розписався про отримання. Прочитав і зовсім не зрадів… 

У моїй історії сума так званого «боргу», якого вже практично не існувало на момент подачі заяви стягувачем про видачу судового наказу для стягнення за квартирну плату (майже 1500 гривень на 3 зареєстрованих за однією адресою осіб), стала серйозним стресом і додатковою незапланованою роботою. Насправді значно більшу суму було нами сплачено ще у березні, а заяву про видачу судового наказу комунальники подали у вересні 2020-го. Судовий збір, який мали сплатити комунальники дорівнює 210 грн, отже на нашу долю випала «радість» 100 з лишнім гривень. Відверто кажучи, емоційне «задоволення» та практичні дії від оскарження судового наказу виявилися процедурою недешевою. Реальні фінансові витрати автора: поїздки містом до канцелярії комунального підприємства, аби весь пакет документів вручити їм для ознайомлення та поставити штамп із датою для суду, близько 45 аркушів паперу на підготовку усіх цих процесуальних документів, ще необхідно було роздрукувати їх тощо. Отже звільнення від сплати судового збору є одним із ключових питань, і за це право варто поборотися!

Як краще діяти аби спробувати цілком законно не платити судовий збір?

Одразу при подачі заяви про скасування судового наказу варто зробити клопотання про звільнення від сплати судового збору. Якщо суддя одразу скасує судовий наказ, то водночас може звільнити вас (як заявника) від сплати судового збору.

Клопотання про звільнення 

від сплати судового збору: що головне?

На чому варто поставити акценти? Заявник, користуючись наявними процесуальними правами діючого законодавства України, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, статті 6 (право на справедливий суд), статті 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», оспорює судовий наказ, виданий 09.10.2020 року районним судом, що не набрав законної сили. Далі за текстом написав так: прошу суд звільнити мене (заявника повністю ПІБ) та солідарних боржників (повністю ПІБ 3 осіб, які зареєстровані за адресою) від сплати судового збору, враховуючи наступне.

Виданий судовий наказ, що не набрав законної сили, базується на сумнівному і недопустимому доказі, оскільки, не перевіривши усі фінансові документи, представником надавача комунальних послуг було подано заяву про стягнення неіснуючого боргу. Водночас прошу звернути увагу суду на те, що споживачі ще навесні 14.03.2020 року солідарно сплатили значно більшу, порівняно з цією спірною сумою (1453 грн 89 коп.) неіснуючого боргу за послуги у розмірі 1435 грн 24 коп. та 717 грн 62 коп., це підтверджується платіжним документом банку від 14.03.2020 р. за особистими підписами 3 осіб. На даний час ніякої заборгованості немає.

А далі зробив акценти на вимоги законодавства. Тобто сформулював власну правову позицію, яка ґрунтується на 2 основних аргументах: боргу не існує і має місце спір про право, при цьому людей намагаються зробити без вини винуватими, та ще й тягарем стає сплата судового збору…

А ще тут наявні правові суперечності (юридичні колізії), коли різні норми Законів та інших нормативно-правових актів суперечать одне одному. Тому і судді мають різне тлумачення: одні зобов’язують заявників сплатити судовий збір, а інші звільняють від його сплати. Але якщо подати таке клопотання про звільнення від сплати судового збору, то це зменшить ризики заявника, бо є цілком реальний шанс того, що суддя це клопотання задовольнить. Звичайно, для суду маємо усе це написати більш діловою юридичною стилістикою, аби переконати суддю (читача) в тому, що будь-які юридичні колізії (платити чи не платити судовий збір) треба вирішити на користь людини, тобто звільнити заявника від цього фінансового навантаження...

Таким чином, враховуючи те, що споживачі ще у березні цього року внесли оплату на користь надавача комунальних послуг, беручи до уваги міжнародні зобов’язання України стосовно судово-правової реформи та забезпечення для громадян доступності правосуддя, сплата судового збору є додатковою фінансово-економічною перешкодою для заявника та солідарних боржників у практичній реалізації права на справедливий суд, права на ефективний засіб юридичного захисту, що гарантовані статтями 6-ю, 13-ю «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір», оскільки предметом позову (у даному випадку предметом заяви про скасування судового наказу) є захист соціальних прав заявника (та солідарних боржників), Суд може звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 р. №14 «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» Законом «Про судовий збір» не передбачено сплати судового збору за подання заяви про скасування судового наказу.

Далі зробив цитати 3-ї, 8-ї, 22-ї статей Конституції України, аби переконати суддю у тому, що права і свободи людини є важливим фактором сучасного життя. Адже забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

У кінці тексту написав підзаголовок «По суті клопотання» і письмово просив суд звільнити заявника та солідарних боржників (вказав повністю усі ПІБ 3 осіб, зареєстрованих за адресою), від сплати судового збору за подання заяви про скасування судового наказу від 09.10.2020 року.

Замість святкування перемоги…

Згодом той судовий наказ від 9 жовтня 2020 року (про стягнення майже 1,5 тисячі по суті неіснуючого боргу) 10 листопада було успішно скасовано та суд звільнив заявника від сплати судового збору.

Втім законодавчі зміни теж потрібні. Бо раніше в Законі «Про судовий збір» чітко була прописана норма: заявник звільняється від сплати судового збору за подачу заяви про скасування судового наказу. Тепер, беручи до уваги міжнародні зобов’язання України стосовно забезпечення для громадян доступності правосуддя, потрібно внести зміни до Закону «Про судовий збір». Аби повернути людям раніше діючі правові норми, згідно з якими заявники однозначно звільнялися від сплати судового збору. Але то вже компетенція Верховної Ради. Саме туди, до різних нардепів, фракцій та парламентських комітетів автор направив свої звернення.

Леонід ГАПЄЄВ