Вивільнення енергії жінок як умова сучасних перетворень суспільства

Період 1990-х років – початку ХХI століття є соціальний час підвищеного вивільнення енергії людей в Україні. Особливо це вивільнення охопило жінок, які історично перебували в умовах позапублічного життя і зосередженні на домашньому господарстві.

Період 1990-х років – початку ХХI століття є соціальний час підвищеного вивільнення енергії людей в Україні. Особливо це вивільнення охопило жінок, які історично перебували в умовах позапублічного життя і зосередженні на домашньому господарстві.
Працюючи в домашньому господарстві в ролі робітника, жінка отримувала гроші від чоловіка, будучи повністю залежною від нього. Фактично існувала скрита форма експлуатації жіночої сили.

Вимоги громадянських прав, здобуття права голосу, юридичної та економічної автономії від батьків і чоловіків, а також індустріалізація домашнього побуту, урбанізація, наука і освіта мобілізували енергію жінок, сприяли її вивільненню. Розвиток контрацепції, який сприяв подоланню сліпого материнства, яке часто нав’язувалося чоловіками, і утвердженню його планування, відкрив шлях до відповідального материнства і батьківства. Вони сприяли появі нових форм соціальної активності, які постійно наповнюються новим смислом. Жінка і чоловік стали повновладними арбітрами народжуваності та свідомої самореалізації своїх людських сил, самоосмисленої реалізації людської енергії. Намагання сьогодні з боку чоловіків, що при владі, примусити державно-владним шляхом подолати свободу жінки до планування сімейних відносин, і зокрема до народжуваності, є не що інше як посягання на рівність і свободу статей, пригнічення жінок, посягання на свободу їх особистості. Нав’язування окремими чоловіками сумнівної ідеї про шкідливість гендеру, прагнення ототожнити його з рухами геїв і лесбіянок, твердження, що гендер не властивий українському суспільству, це намагання соціологічну категорію «гендеру» замінити біологічною категорією «статі».

Гендерний підхід - продукт культури людства, предмет багатьох наукових досліджень і поступове утвердження напрямку нових знань - гендерології.

Гендерні стратегії напрацьовані Радою Європи і як країна європейської орієнтації Україна має орієнтуватися на культуру, створену цивілізаціями. З поглядом на перспективу необхідні розробки стратегій щодо використання енергії жінок на утвердження фундаментальних принципів Мети Третього Тисячоліття, схвалених президентами країн світу - свободи, справедливості, рівності і толерантності в умовах глобалізації, миротворчості та світорозбудови, що відбуваються на основі нових процесів роботизації, кібернетизації, розвитку енергетики, медицини та ін.
" "
Відбувається не просто політична і соціальна революція на всіх рівнях світового ландшафту, а вона в своєму складі несе гендерну революцію. В Україні жіноцтво в своїй масовості вийшло за межі лише сімейних відносин і все більше освоює всі сфери суспільного життя. В багатьох сферах гендерні перетворення не завжди відбуваються на поверхні, вони об’єктивно пронизують усю соціальну і політичну тканину сферу суспільства. А тому перетворення в будь-якій галузі, де ми не маємо чітко визначених гендерних параметрів або формулювань, ще не означає, що вони не містять в собі гендерних змін. Це важливо враховувати при осмисленні політики і написанні програм з питань гендеру і їх складової - становища жінок. Такий підхід зумовлює активізацію участі жінок, набуття ними професіоналізму в розробленні всіх політик і програм з їх реалізації.