Права споживача нотаріальних послуг захищає держава

Права споживача  нотаріальних послуг  захищає держава

Кожен із нас у своєму житті стикається із різними державними установами. І державні нотаріальні контори теж є у цьому «списку». За історичними даними, раніше у зміст професії нотаріуса було покладено ідею ведення легких безконфліктних справ із клієнтом. Проте сучасні реалії свідчать про зовсім протилежне! Рано чи пізно людині доведеться звернутися до нотаріуса, навіть поїхавши до іншого міста. Отож дізнаємося про те, як грамотно діяти у нотаріальній конторі, щоб зуміти вчасно захистити свої права споживача нотаріальних послуг. Вирушаймо! Закон нам допоможе…

За часів древнього Риму життя вимагало вираження правових актів і договорів приватних осіб в офіційній загальновизнаній формі. І тоді виник окремий клас вільних людей — табеліонів (tabelliones). Вони, не перебуваючи на державній службі, займалися у вигляді вільного промислу складанням юридичних актів. Робили це за винагороду, розмір якої визначала держава. До певної міри під контролем держави займалися складанням юридичних документів для всіх бажаючих.

Якщо повернутися з історії до сьогодення, то Закон має доволі чіткі правила для роботи нотаріусів як державних, так і приватних. Державні нотаріальні контори оформляють оплату за свої послуги дещо дешевше, порівняно із приватними нотаріусами, де плата формується за домовленістю сторін. Серед моїх родичів були випадки суттєвого завищення цін приватними нотаріусами. І тоді клієнти, за моїми порадами, впевнено говорили приватному нотаріусу, що готові поскаржитися до органів юстиції на якість надання нотаріальних послуг або й взагалі змінити нотаріуса. І у відповідь приватний нотаріус таки знизила ціну за надані послуги. А про роботу державних нотаріальних контор можна писати окремі невигадані історії. Зараз можу констатувати з власного життєвого досвіду їхні недоліки: бюрократизація процесу, ненадання клієнтам достовірної інформації, великі черги і малодоступність, низька якість організації надання цих послуг. А що ж гарантує нам Закон?

Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу (ст. 1 Закону «Про нотаріат»).

Дзвінок до органу юстиції допоміг вирішити проблему

Чи контролюється державою діяльність нотаріусів?

Відповідно до статті 2-1 Закону, контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України та його територіальними органами. Окремо статтею 18-ю Закону визначено особливості перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів. Так, Міністерство юстиції України, його територіальні органи проводять перевірку організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів. Проведення повторної перевірки з питань, які вже були предметом проведеної перевірки, не допускається. Але є тут нюанс. Допускається проведення перевірки за зверненням фізичної чи юридичної особи в межах предмета звернення та відповідно до повноважень Міністерства юстиції України, його територіальних органів. Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів затверджується Міністерством юстиції України. 

Тут варто відкрити читачам один секрет. Нині  у багатьох випадках чиновники нерідко людям говорять, мовляв, не згодні, то звертайтеся до суду. У цій дещо іронічній фразі є лише частка правди. Дійсно, сьогодні українська правова система не завжди вдало повторює закордонний досвід. Скажімо, суди сьогодні насправді є доволі фінансово затратною сферою, тобто малодоступною сферою для багатьох громадян через надмірно великі суми судового збору, який доведеться сплачувати у багатьох випадках при зверненні з позовом до суду. Тому хочу порадити більше зосередити увагу на позасудових способах захисту свого права. Йдеться про роботу державних органів. І «поставити на місце» співробітників нотаріальної контори у легальний цивілізований спосіб є цілком можливим. Іноді достатньо буде одного вашого телефонного дзвінка до міжрегіонального управління юстиції (юридичною мовою це кваліфікуватиметься як усне звернення, скарга на дії чи бездіяльність нотаріальної контори стосовно порушення принципів законності та доступності, передбачених «Правилами професійної етики нотаріусів України» 2021 року, якщо через великі черги просто стає неможливо фізично потрапити у приміщення нотаріальної контори, куди люди спеціально прибули з іншого міста). Принаймні, у нашому випадку після такого усного звернення до органу юстиції, що здійснює контроль за діяльністю нотаріусів, нас із дружиною буквально через 5 хвилин запросили у середину. Оформлення документів затягувалося, але співробітники державної нотаріальної контори, напевно, захотіли убезпечити себе від подальших звернень до органу юстиції, і того-таки дня видали необхідний документ. Хоча при цьому нарахували оплату за «додаткові послуги правового характеру», яких фактично не надавали. При цьому відверто зізналися, що це є платою за їхню роботу під час обідньої перерви. Ми вже вирішили погодитися на такий доволі несподіваний компромісний варіант, аби поставити у тій нотаріальній історії велику крапку…

А які ще важливі питання захисту прав споживачів нотаріальних послуг стосуються нас із вами?

Які визначено Законом строки вчинення нотаріальних дій? На скільки тривалим у часі може бути відкладення вчинення нотаріальної дії?

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або надсилання документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у зацікавленних осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

Чи повинен нотаріус підготувати обґрунтування у разі відмови заявнику у вчиненні нотаріальної дії?

Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі та роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову. Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні оскаржуються до суду (ст. 48, ст. 50 Закону).

На допомогу споживачеві: нові Правила професійної етики нотаріусів України

Кожна професійна юридична спільнота (прокурори, судді, адвокати та інші) повинні чітко дотримуватися Конституції та законів України, поважати права громадян. І нотаріусів це також стосується. Віднедавна діє новий Наказ профільного Міністерства юстиції України від 07.06.2021 №2039/5 «Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-21#n7). Для нас з вами, як споживачів послуг нотаріусів, тут можна знайти чимало цікавої та практично корисної інформації. Цим Наказом Мін’юст затвердив «Правила професійної етики нотаріусів України», а Департаменту нотаріату та державної реєстрації, начальникам міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції України доручено забезпечити належне його виконання.

Правила професійної етики нотаріусів України визначають основні принципи та вимоги до професійної етики нотаріуса, морально-етичні стандарти поведінки, якими нотаріус повинен керуватися у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, іншими нотаріусами, Нотаріальною палатою України при здійсненні ним своїх професійних обов’язків. Зверніть увагу! Правила є обов’язковими для нотаріусів, а також поширюються на їх помічників, консультантів державних нотаріальних контор та нотаріальних архівів.

Професійна етика нотаріуса України ґрунтується на принципах: публічності; незалежності та неупередженості; законності; доступності; безпосередності; нотаріальної таємниці та конфіденційності; чесності;  сумлінності; поваги до професії.

Як протидіяти наявним проблемам бюрократизації нотаріального процесу, обмеженість надання нотаріальними конторами необхідної доступної інформації своїм клієнтам?

Відповідно до розділу VI Правил нотаріус повинен продемонструвати розумну доступність за зверненням заінтересованих осіб та повідомити особу, яка звернулася, у разі неможливості надати відповідь на звернення протягом розумного строку. Нотаріус повинен у повному обсязі надати особі, яка звернулася, пояснення, необхідні для розуміння та оцінки наданих ним професійних послуг. Він повинен надати інформацію про розмір всіх платежів, пов’язаних із вчиненою нотаріальною дією, на запит особи. Також нотаріус має інформувати особу, яка звернулася до нього, про вартість своїх послуг. Розмір плати визначається за умови встановлення повного переліку необхідних документів та дій. У разі, якщо нотаріус передбачає перевищення вартості своїх послуг, він зобов’язаний повідомити про це особу. Нотаріус зобов’язаний забезпечити доступність інформації про діяльність нотаріату у межах і порядку, встановлених законами України. А ще на підставі розділу X нотаріус інформує особу, яка звернулася до нього, про перелік необхідних документів для вчинення нотаріальної дії з метою забезпечення її законності та достовірності. А ще не менш цікавий аспект стосується розділу XI Правил. Нотаріус повинен забезпечувати необхідний рівень компетентності своїх помічників (консультантів державної нотаріальної контори, архіву), працівників. При виконанні нотаріусом своїх професійних обов’язків не допускається безпідставне порушення встановленого режиму роботи нотаріуса (нотаріальної контори); необґрунтована відмова від виїзду до осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством; відсутність нотаріуса на робочому місці без поважних причин.

Про прозорі відносини нотаріуса з клієнтами

Окремий розділ XVI Правил має назву «Відносини нотаріуса з особами, які до нього звернулися». Нотаріус зобов’язаний поважати право особи, за дорученням якої вчиняється нотаріальна дія, знайомитися з усіма необхідними документами, поданими для її вчинення. Нотаріус зобов’язаний: встановлювати довірливі взаємовідносини з особою, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, проявляти терпіння (витримку), ввічливість та тактовність у відносинах з тими, з ким він взаємодіє в межах професійного та особистого кола спілкування, не допускаючи вияву неуважного ставлення до людей та їхніх законних інтересів, а також дотримуватися культури мови, поведінки, зовнішнього вигляду. І ще є цікавий нюанс. Нотаріус зобов’язаний надавати особі, яка до нього звернулася, пояснення, необхідні для правильного розуміння та оцінки вчинюваної ним нотаріальної дії; інформувати клієнта про природу дій, що вчинятимуться, можливі правові наслідки, а також особливості, властиві вчинюваній нотаріальній дії, та обсяг дій, проведення яких є необхідним. Також він повинен інформувати клієнта про розмір всіх пов’язаних із вчиненням нотаріальної дії платежів.

Яка передбачена відповідальність за порушення Правил професійної етики нотаріусів України?

За невиконання або порушення цих Правил до нотаріуса застосовується один з таких заходів стягнення: зауваження; попередження; направлення Нотаріальною палатою України подання на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

У який ще спосіб можна практично захистити свої права споживача нотаріальних послуг, окрім звернення до суду?

Цілком дієвим способом є такий. Можна письмово направити звернення (скаргу) до Мін’юсту, міжрегіонального управління юстиції. А ще не буде зайвим направити письмове звернення (можна й електронне) до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, до окремих народних депутатів, парламентських груп та фракцій. І тоді їхні депутатські звернення, як спосіб законного реагування на ваші звернення громадян, передбачений Законом «Про статус народного депутата України», без сумніву, можуть прискорити вирішення проблеми, що пов’язана із порушенням прав споживачів нотаріальних послуг.

 

Леонід ГАПЄЄВ