Колектори діятимуть більш цивілізовано…

колектор

Нарешті боржники можуть зітхнути із полегшенням, адже відтепер колекторам заборонено людей шантажувати «старими» методами. Відбулося те, чого так довго чекало суспільство. 14 липня набув чинності Закон від 19 березня 2021 року
№1349-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості». Йдеться, зокрема, про колекторів, які змушені діяти в рамках Закону. Пригадую, як хтось із моїх знайомих кілька років тому вирішив податися на роботу до колекторської компанії, аби грошей вдало підзаробити. Сьогодні ж навпаки заборонено займатися «вибиванням боргів» шляхом залякування і шантажу боржників. 

Отож про права споживачів фінансових послуг та нові «правила гри» для колекторів поміркуймо детальніше.

Законом «Про споживче кредитування» (ст. 23, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text) визначено права та обов’язки кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії при врегулюванні простроченої заборгованості. Дозволено залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колекторських компаній, шляхом укладення відповідного договору. Цей договір, спрямований на врегулювання простроченої заборгованості, укладений кредитодавцем, новим кредитором з юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є нікчемним. (Це є дуже суттєвим аспектом, і саме такий договір споживач зможе отримати від колектора на свою вимогу. Інакше викликайте поліцію, пишіть туди заяву про шахрайство). Далі кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний повідомити Національний банк України про укладення договору з колекторською компанією у строки та порядки визначені НБУ. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний розмістити на власному веб-сайті (веб-сайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про колекторські компанії, що діють у його інтересах при врегулюванні простроченої заборгованості, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку, строки та за формою, що визначені Національним банком України. Колекторська компанія для виконання окремих функцій, зокрема для безпосередньої взаємодії із споживачами, має право залучати фізичних і юридичних осіб на договірних засадах. Тоді вона зобов’язана повідомляти про залучення таких осіб Національний банк України у встановлені ним строки та порядку.

На НБУ покладено нові функції

Нові повноваження покладено на Нацбанк, і цим варто скористатися споживачам фінансових послуг для захисту своїх прав від колекторів.

Національний банк України тепер веде реєстр колекторських компаній. А ще забезпечує вільний цілодобовий безоплатний доступ до інформації з такого реєстру у мережі Інтернет, на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ, з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації з реєстру. За офіційною інформацією, розміщеною на сайті НБУ, колекторські компанії матимуть час до 13 серпня, щоб подати пакет документів на включення до Реєстру.

Відтепер Нацбанк веде Державний реєстр фінансових установ, реєстр колекторських компаній, а у визначених НБУ випадках ще й інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Нацбанк. Отож хто ще із фінансових «гравців ринку» потраплятиме до реєстру НБУ з метою державного контролю за їх діяльністю, час покаже. Нині ж НБУ вже здійснює нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг банками, іншими фінансовими установами, особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та колекторськими компаніями. Йдеться про дуже цікаву річ, тобто про вимоги щодо етичної поведінки колекторів під час взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Споживче кредитування: споживачам на замітку

На практиці банки укладатимуть письмові договори, на підставі яких колектори займатимуться питаннями заборгованості із споживачами фінансових послуг. Суттєві зміни відбулися у змісті Закону «Про споживче кредитування». З чого починається захист споживачів від зловживань з боку колекторів? Що ж являє собою «колекторська компанія», і чи вона досі така страшна у свідомості обивателя? 

Колекторська компанія — це юридична особа, включена до реєстру колекторських компаній, яка в інтересах кредитодавця (первісного кредитора) або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем або новим кредитором. І суттєво те, що колекторська компанія має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості. А ще на підставі статті 18-ї Закону кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучив колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити споживача про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію. Такий обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором.

Про вимоги стосовно етичної поведінки колекторів

Тепер про те, чого ніколи не було у юридичній практиці. Дуже корисно для споживача. Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) детально описані у статті 25-й Закону «Про споживче кредитування». Тут зроблено акценти на нюансах безпосередньої взаємодії, надсилання текстових, голосових та інших повідомлень, надсилання поштових відправлень. Отож «сеанс» зустрічі з боржником в Законі по-новому названо як такий, що може здійснюватися виключно шляхом безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі).

Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія (тобто потенційний боржник), не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала таку згоду під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню. (Отож для доказової бази порушення прав споживачів краще усе документувати, робити відео-, аудіозапис розмов).

Дозвольте представитися, колектор Басов…

Відтепер колекторам доведеться опановувати правила ділового етикету та практичні основи психології. Адже замість «вибивання боргів» звичними методами і способами доведеться вчитися основам культурної комунікації, коректним способам переконання співрозмовника. Перша взаємодія має нагадати про несподіване перше знайомство з боржником та його родичами? Під час першої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити про себе наступні дані. Це повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування. Обов’язково слід назвати прізвище, власне ім’я, по батькові особи, яка здійснює взаємодію із споживачем. 

Також необхідно буде колектору назвати конкретну правову підставу взаємодії із боржником. Наприклад, дані про договір, де зазначено суму фінансового зобов’язання та інший документ про борг споживача цих фінансових послуг. Також колектору доведеться детально повідомити споживача про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону. 

Іншим практично позитивним аспектом є право на інформацію, це стосується безпосередньо боржника. Адже новий кредитор, колекторська компанія на вимогу споживача, його близьких осіб тощо зобов’язані протягом п’яти робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості надати документи та іншу необхідну інформацію (у тому числі детальний розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по кожному платіжному періоду та підставу їх нарахування). Це має бути надано колекторським представником особисто або шляхом направлення листа на адресу (електронну або поштову) боржника, або в інший спосіб, визначений договором про споживчий кредит.

Які основні дії заборонено здійснювати колекторам?

Віднині колекторам (серед іншого) категорично заборонено здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію цих осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії. А ще колекторам не дозволено з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами тощо, навіть якщо це передбачено договором про споживчий кредит і ці особи надали згоду на таку взаємодію, у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні.

Що ще заборонено робити колекторам і що вони повинні будуть документувати під час взаємодії із клієнтами, аби потім перед Нацбанком звітувати? Чи законною буде друга «зустріч» колекторів із боржником? Які Нацбанк встановив вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості? Що являтиме тепер «Паспорт споживчого кредиту»? Про ці та інші, не менш цікаві аспекти взаємодії колекторів із боржниками, дізнаємося наступного разу. 

Леонід ГАПЄЄВ