Турбота держави за дітьми-сиротами

Турбота держави за дітьми-сиротами

 

Потенційна передумова стійкого   економічного та соціального   розвитку країни – захистити і   зберегти дитинство, здорове   психічно і фізично. Тимчасом в   Україні окреслилася стійка   тенденція до збільшення кількості дітей, які залишаються без батьківського піклування. Безумовно, проблема сирітства певною мірою існує в кожній країні і залишається проблемою будь-якого суспільства в цілому. Проте у кожному суспільстві, залежно від устрою, соціально-економічного розвитку, традицій, шляхи її вирішення різні за формою і змістом.

Сьогодні в Україні налічується понад 100 тисяч соціальних сиріт. За останні 5 років майже на 50 % зросла кількість дітей, які виховуються в інтернатних закладах. На сьогодні понад 10 тисяч дітей перебуває в дитячих будинках різної відомчої підпорядкованості та близько 17 тисяч дітей соціально незахищених категорій утримується в школах-інтернатах усіх типів.

Оскільки зростання і виховання дитини в сім’ї є більш природним, ефективним та економічним у порівнянні з інтернатним утриманням, назріла необхідність розвитку сімейних форм піклування про дитину.

В Україні напрацьовано значний досвід організації дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, яких загалом функціонує близько 200. Проте в умовах скрутного економічного становища для забезпечення достатнього їх функціонування доцільною є підтримка благодійних організацій, в тому числі міжнародних.

Слід відзначити активну діяльність Міжнародної благодійної організації  “Надія та житло для дітей” в Україні. Зокрема організація реалізує ряд проектів з цих питань, серед яких підтримка та розвиток дитячих будинків сімейного типу, сприяння розширенню їх мережі, формування громадської думки щодо сімейних форм виховання сиріт, проведення тренінгів-навчань для батьків-вихователів. На реалізацію проектів в Україні упродовж 1998-2002 років міжнародною організацією виділено більше 2,5 мільйонів доларів США.

На підтримку дітей соціально незахищених категорій спрямовано також діяльність Асоціації СОС-Кіндердорф Інтернешнл (Австрійська Республіка).

Метою цієї організації є пристосувати та органічно інтегрувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у суспільство, створення для них можливостей, необхідних для безпечного майбутнього. Досягнення мети передбачається шляхом будівництва СОС – дитячих містечок, а також спеціалізованих шкіл, дитячих садків, молодіжних будинків, соціальних центрів тощо.

Ця міжнародна благодійна організація заснована у 1949 році Германом Гмайнером в м. Імсті (Австрія). Вона реалізує свої проекти в 134 країнах світу. За її сприяння  побудовано понад 370 дитячих містечок, 140 соціальних центрів, 145 шкіл імені Германа Гмайнера, 380 будинків молоді, 216 дитячих садків, 125 центрів професійної підготовки, 62 медичних центри. Тим самим  Асоціація допомогла сотням тисяч дітей та підлітків, які опинилися в надзвичайних ситуаціях.

Тому перспективною є співпраця Уряду України та асоціації “СОС-Кіндердорф Інтернешнл” зі створення СОС – дитячих містечок та супутніх проектів в Україні.

З цією метою Міністром України у справах сім’ї, дітей В.І. Довженко (на той час Головою Державного комітету України у справах сім’ї та молоді) від імені Уряду України у лютому 2003 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та асоціацією “СОС-Кіндердорф Інтернешнл” про створення СОС – дитячих містечок та супутніх СОС – проектів в Україні.

В рамках угоди Асоціація має забезпечити будівництво та оснащення СОС – дитячих містечок та супутніх СОС – проектів, таких як СОС – дитячі садки, школи, ферми, тренувальні центри, клініки, які теж будуть здійснювати обслуговування суспільної громади та підготовку дітей до оволодіння майбутніми професіями, забезпечуватимуть їх подальше достатнє фінансування.

Кабінет Міністрів України сприятиме цій організації в отриманні відповідних земельних ділянок, підведенні до них необхідних комунікацій (водо-, газо- та електропостачання, і каналізаційних ліній, телефонного зв’язку тощо), в наданні різних видів пільг, визначених чинним законодавством України для благодійних організацій.

Уряд також надаватиме підтримку Асоціації в організації діяльності СОС – дитячих містечок.

Слід зазначити, що виховання дітей у СОС-дитячих містечках буде ґрунтуватися на чотирьох принципах.

По-перше, кожна дитина знайде нову матір, яка дасть дитині любов та впевненість, що потрібна кожній дитині для належного розвитку.

По-друге, кожна родина СОС – дитячого містечка буде складатися з шести-десяти дітей різного віку, які житимуть разом як брати та сестри з їхньою матір’ю як в справжній сім’ї. Біологічні брати та сестри залишатимуться разом в одній сім’ї.

По-третє, кожна родина СОС – дитячого містечка матиме окремий будинок, життя в якому надаватиме дитині відчуття безпеки. Навіть після того, як діти, що подорослішали, покинули СОС- дитяче містечко, вони можуть підтримувати взаємини з сім’єю СОС-дитячого містечка.

І останнє, СОС-дитяче містечко складатиметься з десяти-двадцяти сімей-будинків. Керівництво цим містечком здійснюватиметься його директором, який нестиме повну педагогічну та адміністративну відповідальність за його функціонування.

Крім цього, буде створена також СОС-молодіжна інфраструктура, що надаватиме молодим людям та підліткам, які виросли у СОС-дитячому містечку чи по сусідству, підтримку в переході до самостійного життя. У разі необхідності це здійснюватиметься шляхом створення центрів професійного навчання та освітніх центрів, де молодим людям надаватимуться можливості для навчання різним професіям.

З метою покращення стандартів життя дітей, підлітків та сімей по сусідству з СОС-дитячими містечками будуть також створюватися СОС-соціальні центри Германа Гмайнера, які реалізуватимуть проекти та програми, спрямовані на підтримку різних категорій дітей та сімей, які проживатимуть як у дитячому містечку, так і дітям та матерям, які проживають по сусідству з СОС-дитячим містечком.

Зокрема, такі програми включають побудову центрів охорони дитинства, дитячих садків, шкіл, центрів матері і дитини, клінік та консультативних центрів.

На сьогодні здійснюються організаційні заходи щодо створення першого СОС – дитячого містечка у Броварському районі Київської області. Будівництво цього містечка планується у 2005 році.

Загалом, за інформацією координатора проекту в Україні Седлара Зденка Асоціація СОС-Кіндердорф Інтернешнл планує за 7 років інвестувати в українських дітей понад 2 мільйонів доларів США. Цим коштом передбачається побудувати 5 дитячих містечок, 10 молодіжних будинків, 50 молодіжних центрів, якими буде охоплено близько тисячі дітей та молодих людей, забезпечено робочим місцем понад 260 працівників. Крім того, планується збудувати соціальне житло на 20 квартир для молодих людей з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Підсумовуючи слід сказати, що створення СОС-дитячих містечок – це впровадження ще однієї, нової для нашої держави, проте ефективної  форми сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. І є усі підстави стверджувати, що розвиток цієї форми піклування про дитину забезпечить створення умов для виховання соціально незахищених категорій дітей у сімейному оточенні, а отже – дотримання вимог Конвенції ООН про права дитини.

Лариса Палій, Заступник начальника управління сімейної та демографічної політики, Начальник відділу сімейної політики Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді.