Декретні для жінок, які є суб’єктами підприємницької діяльності

Декретні для жінок, які є суб’єктами підприємницької діяльностіВ Україні за останні роки значно зросла і продовжує зростати така тенденція, як жіноче підприємництво. Жінки активно вливаються у сферу бізнесу, щоб набути певного статусу, покращити своє матеріальне становище та своєї сім’ї. Оскільки це явище нове в українському суспільстві, воно потребує більш детального вивчення, в тому числі і з юридичної точки зору.

Багато питань у жінок, які займаються підприємницькою діяльністю, виникає під час планування сім’ї, а саме: чи матиме жінка-підприємець право на соціальне забезпечення при народженні дитини?

Відповідь на вказане питання надає низка законодавчих актів.

Спершу слід зазначити, що існують такі види забезпечення, пов’я­зані з народженням дитини, як допомога з вагітності та пологів, однора­зова допомога при народженні дитини, допомога для нагляду за дитиною до трьох років.

Допомога з вагітності та пологів

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціаль­не страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення.

Вказана допомога виплачується протягом 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу.

Фізичні особи — підприємці, що сплачують єдиний податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги від Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку.

Проте отримати допомогу з вагітності та пологів може і не застрахована жінка-підприємець. У цьому разі за отриманням допомоги необхідно звертатися до органів соціального забезпечення за місцем проживання. Розмір такої допомоги може становити не менше 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи на місяць. У даному випадку допомога надається в порядку, передбаченому Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

Допомога при народженні дитини

Допомога жінці при народженні дитини призначається незалежно від сплати страхових внесків. Отже жінка-підприємець має право на отримання виплати на загальних підставах.

Для цього їй необхідно звернутися до органів соціального забезпечення у строк, що не перевищує дванадцять місяців від дня народження дитини, та надати свідоцтво про народження дитини.

Порядок та розмір отримання такої допомоги передбачено Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

Допомога для догляду за дитиною до трьох років

Право на отримання допомоги по догляду за дитиною до трьох років має також і жінка, яка займається підприємницькою діяльністю. При цьому для отримання такого виду державної допомоги немає значення, чи сплачувала підприємець страхові внески.

Порядок отримання допомоги для догляду за дитиною до трьох років врегульовано Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та Порядком №1751.

Так, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення допомоги по догляду за дитиною по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

Розмір вказаної допомоги дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Також необхідно відмітити, що особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно провадять підприємницьку діяльність, допомога виплачується у повному розмірі. Тобто жінка-підприємець не втрачає право на отримання даного виду державних виплат навіть, якщо в цей період здійснює підприємницьку діяльність.

Важливим моментом для жінок, які здійснюють підприємницьку ді­яль­ність та очікують на народження дитини, є обрання підходящої системи оподаткування. Тому доречною порадою для підприємниці буде пе­рейти на загальну систему оподаткування на час декретної відпустки, аби уникнути додаткових витрат.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що чинне законодавство України не обмежує права жінок, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Навпаки, держава створює всі умови для сучасної жінки, аби вона мала змогу реалізувати себе як в бізнесі, так і в сім’ї.

Галина Ткаченко, юрист