Принципи виховання

Виховувати дитину та виховувати себе

Різні сфери сус­піль­ного буття і життя та доля кожної особистості великою мі­рою віддзеркалюють культу­ру батьківства та психолого-педагогічну вправність вихователів.

Статеве виховання дитини в глобалізованому світі

Сімейне виховання відіграє головну роль у цьому процесі, оскільки саме батьки та найближче оточуюче середовище опікуються питаннями статевого виховання і статевої соціалізації дитини.

Батьки та діти… Проблеми виховання

Ми вже з’ясували з шановним читачем і прийшли до висновку, що головний процес виховання дитини відбувається, переважно, до трьох років. Тому зрозуміло, що враження раннього дитинства – це своєрідний початковий, в основ-ному емоційний, життєвий досвід «в мініатюрі», який в більшості випадків визначає думки і дії дитини надалі, нарешті, діапазон і сферу діяльності і подальший спосіб життя вже дорослої людини.

Раннее детство (часть 3)

Бесспорно, что именно ранний возраст является самым значимым этапом жизни человека, когда происходит бурное интеллектуальное и психическое развитие. Корень многих «взрослых» проблем лежит именно в раннем дошкольном возрасте.

Вредные тенденции в воспитании детей

Так как в последнее время наметились весьма нехорошие, и, даже если сказать прямо, очень вредные тенденции в воспитании детей, которые, к сожалению, развиваются и поддерживаются некоторыми непрофессиональными педагогами и психологами, хочу еще раз акцентировать на этих тенденциях ваше внимание, чтобы избежать ошибок, за которые заплатит ваш ребенок. И вы тоже. И наше общество.

Психическое развитие ребёнка. Возрастные кризисы

Мы познакомились с таким периодом жизни ребёнка, как младенчество (от рождения до года). Прежде чем рассказать вам, уважаемые читатели, о следующем важном периоде жизни и развития малыша — раннем детстве — остановлюсь на такой теме, как «возрастные кризисы».

Як захистити дітей від зайвих проблем

Чи можна позбавити дитину агресії, упертості, капризів, соромливості, тривожності та жадібності? Що робити з цими, здавалося б, шкідливими проявами характеру, а згодом звичками?

Роль батьків у сім’ї

У батьківстві — велика місія продовження роду людського, творення нової людини, спадкоємність прийдешніх поколінь, морального удосконалення особистості й роду людського в новій, створеній батьком та матір’ю особистості.

Виховання‭ ‬– це‭ ‬батьківський обов'язок

Історія людського суспільства поклала на батьківську голову відповідальність за своїх дітей,‭ ‬за організацію життя родини,‭ ‬коронувавши їх як найперших і незамінних вихователів у житті кожної людини.‭ ‬Без батьківської мудрості немає виховної сили сім'ї.‭

Особливості виховання дітей в українській родині

В Україні завжди приділяли не аби якого значення вихованню дітей.‭ ‬Найбільш значущими вважали такі якості,‭ ‬як доброта,‭ ‬справедливість,‭ ‬любов до‭ ‬свого народу,‭ ‬батьківщини,‭ ‬працелюбність тощо.‭ ‬З раннього віку дітей залучали до‭ ‬національних ремесел.‭