Творча взаємодія науки і школи

Творча взаємодія науки і школи

«Науково-освітня лінгвістична майстерня: досвід учителів, викладачів і науковців» — таку назву мав захід, присвячений Дню української писемності та мови, що відбувся в гімназії-інтернаті №13 м. Києва (директор Світлана Возненко) за участю професора Київського міжнародного університету, мовознавця, автора багатьох підручників і посібників з української мови, заслуженого діяча науки і техніки України Івана Пилиповича Ющука, науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: Мирослави Вовк — доктора педагогічних наук, Юлії Грищенко, Н. Філіпчук — кандидатів педагогічних наук, С. Ходаківської — молодшого наукового співробітника відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПОІОД імені Івана Зязюна.

Програма лінгвістичної майстерні була досить об’ємною: інформаційно-освітня платформа «День української писемності та мови» для учнів початкових класів від дев’ятикласників, професорські уроки «Синтаксис складного речення», «Новий український правопис» (професор КиМУ І. П. Ющук — 9—10-ті класи), інтелектуальна гра з української мови для учнів 9—10-х класів «Мова має глибоке державницьке, культурне та ціннісне значення» (вчитель О. М. Ходацька), презентація учнівських проектів «Я слову рідному вклонюсь» для учнів 5—10-х класів (вчителі української мови та літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва), мовно-літературна вікторина для учнів 5—6-х класів (вчитель Федькевич С. В.), презентація власних літературних творів «У світі казки чарівної» в бібліотеці імені Олеся Гончара Солом’янського району (5-ті класи, вчителі: Сватко Г. В., Труцуненко Н. М.), круглий стіл «Наука — школа: досвід — проблеми — перспективи».

Модератор науково-освітньої майстерні, вчитель української мови і літератури, аспірантка ІПОІОД імені Івана Зязюна НАПН України Ольга Миколаївна Ходацька зазначила, що сьогодні школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватися кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватися громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави.

Директор гімназії-інтернату №13 м. Києва Світлана Євгенівна Возненко підкреслила, що якість випускника школи в сучасних умовах визначається не стільки рівнем його знань, скільки загальним інтелектуальним і творчим потенціалом. Має місце соціальна потреба у формуванні творчої особистості, яка змогла б розв’язати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. Формування такої особистості й вимагає нових нестандартних підходів та оновлення всього навчально-виховного процесу, тому тісна взаємодія науковців, викладачів вузів і вчителів-практиків дуже важлива сьогодні.

Відомий український мовознавець, професор КиМУ, член Центрального Правління ГО ВУТ «Просвіта» імені Т. Шевченка Іван Пилипович Ющук високо оцінив роботу вчителів української мови і літератури гімназії-інтернату, зазначивши, що «сучасний педагог — це не транслятор нових знань, а фактично наставник, який вміє цікаво й неординарно організувати процес пізнання учнів, які не тільки вчаться ставити запитання, а й проявляють інтерес та допитливість, уміють працювати в команді, відстоювати власну думку, мати чітку життєву позицію».

Вовк Мирослава Петрівна — доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України була приємно вражена захистом учнівських проектів «Я слову рідному вклонюсь», який продемонстрував ґрунтовне висвітлення досліджуваної теми, високий рівень культури мовлення та емоційний інтелект. Мирослава Петрівна виступила на круглому столі з доповіддю «Педагогічна фольклористика в Україні», в якій звернула увагу педагогів на вагомій виховній ролі творів усної народної творчості, на формуванні ціннісного ставлення до сім’ї, родини, роду; на роботі з обдарованими учнями, які пишуть науково-дослідницькі роботи МАН, адже завдання вчителя допомогти учневі вибрати правильні інструменти для дослідження, пошуку інформації, допомогти навчитися відсіювати отримувану інформацію, відділяти випадкове від закономірного, фальшиве від справжнього.

З доповідями на круглому столі виступили:

Філіпчук Наталія Олександрівна — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Потенціал музейної педагогіки в умовах реформування середньої освіти».

Грищенко Юлія Валеріївна — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Вплив вітчизняних науково-педагогічних шкіл на розвиток сучасної освіти».

Ходаківська Снєжана Володимирівна — молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Використання мережевих технологій на уроках української мови і літератури».

Творча взаємоДія науки і школи — крок уперед до побудови й розвитку Нової української школи, яка працює без примусу, в якій використовується колективний інтелект, в якій оцінка — це просто адекватний зворотний зв’язок, в якій дитина почувається щасливою.

Викладачі та науковці високо оцінили роботу всього педагогічного колективу гімназії-інтернату №13 м. Києва та лінгвістичної майстерні вчителів української мови і літератури, зокрема відзначивши, що в такій школі важлива роль відводиться вчителю — людині, яка сама розвивається, окреслює проблеми більш високого рівня і залучає учнів у цей процес як гід, який веде за собою та показує, на що спроможне життя і сучасна наука.

Category