Про атестацію — педагогам на замітку

Про атестацію — педагогам на замітку

Атестація для одних є просто необхідністю підтвердити свою відповідність посаді, яку фахівець обіймає. Для інших працюючих це є важливим етапом у роботі та подальшій кар’єрі. Серед наших читачів є чимало педагогічних працівників. Для них останні дзвоники у школах стануть поштовхом до підготовки річної звітної документації. Отож настав час подумати про атестацію. Як до неї завчасно підготуватися та в окремих випадках зменшити фінансові витрати на курсах підвищення кваліфікації? Про це та інше поговоримо докладніше.

Ключові аспекти і практичні питання атестації можемо умовно розділити на деякі групи для спрощення сприйняття інформації.

Чим регулюються особливості проведення атестації? Які є види атестації педагогів?

«Типове Положення про атестацію педагогічних працівників» затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 №930, зареєстровано 14.12.2010 р. за №1255/18550 (зі змінами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text). Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників, інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ. Атестація педагогічних працівників є системою заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Атестація може бути черговою або позачерговою. Умовою чергової атестації педагогів є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на тих педагогів, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Який є порядок створення та повноваження атестаційних комісій?

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів. Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.

Які є строки проведення атестації ?

Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

До відкритих занять будьмо готові!

Скільки триває у часі період ознайомлення із роботою педагога з боку атестаційної комісії закладу освіти?

Період ознайомлення атестаційної комісії освітнього закладу з роботою педагога передбачає відвідування відкритих уроків, занять тощо. Завчасно формується план індивідуальної підготовки педагога до атестації. Тому вже зараз варто обговорити й погодити деякі питання з методистом і керівництвом освітнього закладу. Особливо це стосується тих педагогів, хто має бажання пройти атестацію у позачерговому порядку для підвищення категорії або тарифного розряду, маючи успішність і результативність у роботі.

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Які дані та інформація мають бути зазначені у характеристиці педагога, що атестується?

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об'єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією тощо. Педагог не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під особистий підпис. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями I рівня (за місцем роботи у закладі освіти) до 1 квітня.

Чи важлива особиста присутність педагога під час атестації?

Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, що атестується. Під час засідання комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності. За рішенням комісії атестація може бути проведена за відсутності педагога, якщо він не з'явився з об'єктивних причин і дав на це письмову згоду.

Як мають втілюватися у життя позитивні рішення атестаційних комісій?

У разі прийняття комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Цей наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

Безкоштовні онлайн курси: варто обирати…

Як зменшити свої фінансові витрати під час проходження курсів підвищення кваліфікації?

Сьогодні серед деяких педагогів існує певна упередженість, мовляв безкоштовний контент є не завжди якісним? Думаю, не варто із цим однозначно погоджуватися. З особистого педагогічного практичного досвіду можу упевнено порадити обирати безкоштовні онлайн-курси підвищення кваліфікації: Ed-Era, BYM Online, Prometheus та інші. Там можна зареєструватися, створити свій особистий кабінет, отримати цікаві знання й практичні навички в процесі самоосвіти. Також є можливість навчання у зручний для вас час, а потім скласти тести й отримати необхідні сертифікати в електронному форматі. Перед тим, як обрати собі курс, варто уважно ознайомитися із його змістом та кодексом етичної поведінки. Хоча педагоги люди дорослі й вмотивовані, засновники цих суспільно важливих проєктів охороняють авторське право тих, хто створив цей контент. Тому попереджають про заборону розповсюдження варіантів відповідей на тести на різних форумах та  у соцмережах. Воно має бути зрозумілим, бо маємо самі вчитися чесним правилам гри, що має назву «академічна доброчесність», показувати достойний приклад нашій молоді, яку навчаємо.

Один раз на 5 років педагог має право пройти курси підвищення кваліфікації безоплатно, тобто за бюджетні кошти. На практиці, окрім обласних академій післядипломної освіти, нині є чимало освітніх онлайн-платформ, де можна безкоштовно пройти курси підвищення кваліфікації. Цілком можливо знайти цікаві й змістовні, де навчання відбуватиметься не лише заради отримання сертифікату, а ще із зацікавленням і пізнавально у контексті самоосвіти. До речі, постійна самоосвіта упродовж життя є новою вимогою часу, новим юридичним обов’язком для педагога. Тому практика самоосвіти через безкоштовні курси на різних онлайн платформах знадобиться не лише заради атестації, але й для самовдосконалення педагога, а ще для звітності. Тут уже є особистою справою кожного знайти баланс між тим, що маємо робити для рейтингів і звітності, та заради власного самовдосконалення, аби передавати практичний досвід молоді, робити це із задоволенням. Адже згідно ст. 54 Закону «Про освіту» педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Які є форми і види підвищення кваліфікації?

Педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію з метою їх професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення її якості. Сучасні педагоги можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом).

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування.

Чи зараховуються як підвищення кваліфікації різні онлайн курси в конкретному випадку?

З урахуванням змісту діючого «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (постанова КМУ від 21.08.2019 р. №800) результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Якщо педагог знайшов підходящі та змістовні курси на освітній онлайн платформі, яка не має ліцензії, то є алгоритм дій у цій ситуації. Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогів встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти. Педагог протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

Ключові питання атестації педагогів цим практично не обмежуються. Тому, за необхідності, можна завчасно письмово звернутися із іншими індивідуальними запитаннями до Освітнього Омбудсмена, Міністерства освіти і науки України. Отримані письмові відповіді у різних випадках теж можуть практично знадобитися.

Леонід ГАПЄЄВ

Category