Попередження торгівлі людьми. Урок для загальноосвітніх навчальних закладів

Попередження торгівлі людьми. Урок для загальноосвітніх навчальних закладів

Історична проблема

Поняття «торгівля людьми» складалося протягом століть і трансформувалось разом зі зміною історичних епох, розвитком і гуманізацією суспільства та переглядом існуючих моральних канонів. Явище купівлі-продажу людей не може претендувати на роль нового для людства феномена, хоча сьогодні подеколи його називають саме таким.

Проблема торгівлі людьми має глибоке історичне й етно-національне коріння. На різних етапах свого розвитку людство по-різному ставилося до неї: на ранніх стадіях людської історії ставлення до торгівлі людьми було досить ліберальним. Згодом людське співтовариство усвідомило неможливість існування такої форми використання людини, яка б дискримінувала та принижувала її гідність. Почалася багатолітня боротьба з цим ганебним явищем, що не припиняється і сьогодні.

Торгівля людьми з поневоленням жертв – це сучасна форма давньої світової торгівлі рабами. Вона базується на ставленні до людини (в тому числі малолітньої дитини) як до товару, який можна купувати і продавати, змушувати до підневільної праці (підневільно працювати у секс-індустрії, в сільському господарстві, зареєстрованих та нелегальних підприємствах) за мізерну платню або взагалі безкоштовно.

Важкий злочин

Торгівля людьми – це злочин, що ґрунтується на вербуванні, приховуванні та перевезенні людей виключно з метою їхньої експлуатації. Кожного року ошукування мільйонів людей в усьому світі приносить торговцям людьми прибутки на мільярди доларів.

Відповідно до статті 149 Кримінального кодексу України всі форми торгівлі людьми заборонено, а покарання за них є достатньо суворим і відповідає покаранням за інші тяжкі злочини. Але широко розповсюджена корупція у правоохоронних органах залишається серйозною перешкодою для ефективнішої протидії торгівлі людьми в Україні (витяг з Доповіді Державного департаменту США про торгівлю людьми від 16 червня 2009 року).

Торгівля дітьми є серйозною проблемою в Україні. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ у 2009 році було зареєстровано 332 випадки продажу людей у рабство. А за останні 18 років жертвами торгівлі людьми стали 100 тисяч українців. Жертвами торгівлі стають не лише жінки, але й чоловіки та діти. Міністерство внутрішніх справ повідомляє про 51 жертву цієї злочинної діяльності лише у 2009 році. Кількість дітей, яких вивозять в інші країни з метою використання у важкій нелегальній праці, жебрацтві, проституції з року в рік зростає в усьому світі.

Причини торгівлі людьми

Це явище, як правило, пов’язане з бідністю, епідемією СНІДу, економічною кризою, політичними репресіями, а також слабким імміграційним контролем у низці країн.

Серед причин, що сприяють торгівлі дітьми, дитячій проституції та порнографії (як «внутрішній», так і «зовнішній») відокремлюють такі:

  • Культ сексу в ЗМІ, особливо на теле-, кіноекранах;
  • Хибне уявлення про легкість і швидкість заробітку в секс-індустрії;
  • Відсутність потреби та бажання здобувати освіту;
  • Важке матеріальне становище сім’ї;
  • Соціальне сирітство, безпритульність;
  • Гендерна дискримінація та ін.

Згідно витягу з Доповіді Державного департаменту США про торгівлю людьми від 16 червня 2009 р. Україна є країною походження, транзиту та, у меншій мірі, призначення для чоловіків, жінок і дітей, які вивозяться за кордон з метою комерційної сексуальної експлуатації та примусової праці. У 2008 році 47% жертв торгівлі людьми, які отримали допомогу від міжнародної організації з міграції (МОМ) та партнерських громадських організацій у регіонах, постраждали від сексуальної експлуатації, 3% були примушені займатися жебрацтвом і 49% піддавалися іншим формам трудової експлуатації.

З метою сексуальної експлуатації або примусового жебрацтва часто продавали і дітей. Україна продовжує бути країною транзиту для жертв торгівлі людьми з Центральної Азії або Росії. Всередині країни людей продавали з метою трудової експлуатації у сільському господарстві та сфері послуг, сексуальної експлуатації та жебрацтва. Безпритульні діти або діти із сиротинця є особливо вразливими до торгівлі людьми в Україні.

Методи боротьби

Протягом звітного періоду (2007-2010 рр.) держава досягла певних скромних успіхів у запобіганні торгівлею людьми. У 2008 році уряд витратив приблизно 34431 доларів США на тиражування та розповсюдження інформаційних матеріалів для підвищення обізнаності з проблемою серед потенційних жертв. Уряд також співпрацював з місцевими телевізійними каналами з метою транслювання соціальної реклами та інформаційних програм.

Ось і на цей раз в рамках проекту Європейського Союзу та Ради Європи, який допомагає школам інформувати про небезпеку торгівлі дітьми, 8 квітня 2010 року в Києві було представлено новий урок для загальноосвітніх шкіл, що допоможе вчителям у обговоренні серед учнів проблеми торгівлі людьми.

Презентація проводилася після тренінгу для вчителів з усіх областей України, який будо націлено на демонстрацію того, яким чином запровадити рекомендації з протидії торгівлі людьми на практиці. Пан Борис Жебровський, перший заступник Міністра освіти й науки України, підтвердив, що незабаром дану тему буде інтегровано до навчальної програми в усіх школах країни.

Методичні рекомендації до проведення уроку будо підготовлено Міністерством освіти й наук України у рамках спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні.

Як зазначив пан Аке Петерсон, представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні: «Рада Європи підтримує намагання українського уряду в запровадженні Конвенції про заходи щодо протидії торгівлі людьми».

Цей шкільний урок робить значний внесок до процесу попередження торгівлі дітьми та молоддю, а також допомагає підвищити рівень інформованості серед вчителів щодо положень Конвенції Ради Європи.

А пані Тамара Бакка, доцент Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова та автор рекомендацій, пояснила, що вони включають в себе практичні вправи, методичні матеріали та довідкову інформацію. Вони покликані допомогти вчителям пояснити молоді ризики, що пов’язані з різними життєвими ситуаціями, як наприклад, пропозиції роботи за кордоном чи мандрівок.

Пані Лаура Гараняні, керівник програм допомоги Європейської комісії в Україні, додала: «Європейська практика показує, що ініціативи з інформування населення, націлені на дітей як потенційних жертв торгівлі з метою трудового та сексуального рабства, допомагають знизити рівень торгівлі людьми загалом».

Спільний проект Ради Європи та Європейського Союзу зі зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні у співпраці з урядом України, а також з громадськими організаціями, зосереджують увагу на питаннях гендерної політики і рівності (боротьба з дискримінацією та насильством проти жінок) та захисті прав дітей (такі проблеми, як дитяча праця, прояви насильства та розбещування дітей, торгівля дітьми та сексуальна експлуатація дітей).

Подолати можна лише гуртом

З метою ефективного попередження щодо торгівлі людьми в Україні успішно діє низка міжнародних організацій та мережа громадських об’єднань. Значний внесок у справі протидії насильству та запобігання торгівлі людьми робить Міжнародна жіноча організація «ЛаСтрада-Україна», яка з 1997 року працює в напрямі ліквідації всіх форм дискримінації в суспільстві, сприяє дотримуванню прав людини, гендерній рівності та захисту прав дітей. Матеріали та напрацювання Міжнародної жіночої правозахисної організації «ЛаСтрада-Україна» при підготовці зазначених методичних рекомендацій були використані в уроці.

Урок щодо попередження торгівлі людьми може бути включений у навчальну програму предметів галузі «Суспільствознавство» (правознавство, громадянська освіта, «Права людини»), курсів за вибором учнів та факультативних курсів у старшій профільній школі. Однак найраціональнішою формою заходу, з огляду на зміст і часовий ресурс, видається проведення уроку в форматі позакласного заходу.

Проведення уроку щодо попередження торгівлі людьми буде доцільним і ефективним також влітку в дитячих спортивних, освітніх чи оздоровчих таборах.

Category