Профілактичні щеплення: варто знати

Вирішуючи питання стосовно профілактичних щеплень для дітей у благополучній епідемічній ситуації дехто з батьків звертає увагу на можливі варіанти відмов від вакцинації? Нині в  різних  областях  України  є чисельні захворювання на кір. Отож звернімо увагу на правові аспекти щеплень. З точки зору збереження життя та здоров’я своїх дітей і тих, які їх оточують.

Якщо мова йде про дітей, то згоду на їхні щеплення надають батьки або законні представники. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа (ст. 242 Цивільного кодексу).

«Основами законодавства України про охорону здоров'я» (ст. 39) передбачено, що медичний працівник зобов'язаний надати пацієнту в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров'я. Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого  здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформації про стан здоров'я дитини або підопічного. Згода інформованого  (відповідно до ст. 39 цих Основ) пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо малолітнього пацієнта віком до 14 років, а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників (ст. 43 Основ).

Епідемічна ситуація: знати, як діяти?

У ст. 1 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» визначено наступне. Епідемічна ситуація є неблагополучною, якщо рівень захворювання людей на інфекційні хвороби перевищує середні багаторічні показники, реєструються спалахи інфекційних хвороб. Відповідно до ст. 4, ст. 5 цього Закону громадяни (серед іншого) мають право на безпечні для здоров'я і життя умови праці, навчання, виховання, побуту; відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства; достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь. При цьому громадяни зобов'язані: піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших; проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках.

На підставі ст. 27 Закону профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими. Відповідно до ст.12 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є  обов'язковими і включаються до календаря щеплень. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового її поширення на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

На підставі ст. 15 Закону дітям, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до конкретного дитячого закладу та відвідувати його.

Зараз пригадаємо, що таке профілактичні щеплення? Це введення в організм людини медичних імунобіологічних   препаратів для створення специфічної несприйнятливості до інфекційних хвороб. У будь-якій епідемічній ситуації варто не забувати про календар профілактичних щеплень — нормативно-правовий акт МОЗ України, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення. Які щеплення рекомендовано Наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», зареєстрованим в Мін’юсті 13.10.2014 р. за №1237/26014?

Рекомендовані щеплення

Для профілактики кору, паротиту, краснухи при виникненні осередку (наявність контактних осіб) цих інфекцій проводять вакцинацію в перші три дні від моменту контакту  дітям старше одного року, які не  хворіли  на зазначені інфекції та не були щеплені. Дорослим (віком до 30 років) роблять щеплення, якщо вони не хворіли на зазначені інфекції і не отримали вакцинацію та ревакцинацію проти них.

Календарем профілактичних щеплень в Україні визначено, що вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у  віці 12 місяців. Друге щеплення ― в 6 років. Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення. Особливості вакцинації дітей проти вказаних інфекцій з порушенням Календаря наведено в главі 2 цього розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що не отримали щеплення за віком, наведено в розділах ІІІ та IV цього Календаря.

Чи є медичні протипоказання? 

У вас виникають питання стосовно медичних  протипоказань до проведення деяких профілактичних щеплень? Пригадуєте часто вживану скорочену назву щеплення «КПК» (кір, паротит, краснуха), яке ще змалечку повинні робити в дитячих поліклініках? У нормативних актах МОЗ це зазначається як жива вакцина проти кору, жива паротитна вакцина, вакцина проти краснухи або тривакцина. Протипоказаннями є алергічні реакції на аміноглікозиди, анафілактичні реакції на яєчний білок, введення препаратів крові. (Із повним переліком можна ознайомитися разом із Наказом МОЗ України від 11.08.2014 р. №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»).

Основним критерієм при вирішенні питання щодо протипоказань до введення конкретної вакцини є перелік протипоказань, визначений в інструкції про її застосування. Планові вакцинації вакциною, анатоксином відкладаються до закінчення гострих проявів захворювання та загострення хронічних захворювань і проводяться після одужання або під час ремісії хронічного захворювання. (Із рекомендованими інтервалами між вакцинацією для профілактики кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи і протипоказаннями можна детально ознайомитися за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z116111/paran2#n2)

У будь-якому разі перед тим, як зробити профілактичне щеплення, необхідно деякий час уважно спостерігати за станом здоров’я дитини та проконсультуватися з лікарем.
Додати новий коментар