Яке майбутнє чекає сучасну освіту?

ХХІ століття в зв’язку з потребами сучасності вимагає суттєвих змін та реформування сучасної освіти.

Сучасна школа обумовлює необхідність створення про­ек­тно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоздатної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя та життя своєї країни. Саме через освіту повинна виховуватися людина, здатна творити і сприймати зміни, нововведення технологій, інформації, знань, самих обставин життя і змінюватися одночасно самій, крокуючи в ногу з часом.

Європейські країни чітко прийняли та визнали компетентнісний підхід базовою ідеєю реформування освіти, завдяки якому в учнів виховуються навички безперервного навчання протягом всього життя. Для нашої школи для цього потрібне докорінне переосмислення та зміна фундаментальних засад сучасної освіти.

Для обговорення та вирішення таких важливих питань і була організована Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі», яка пройшла 28—29 березня 2013 р. на базі 75-ї Печерської гімназії м. Ки­єва — однієї з прогресивніших середніх навчальних закладів країни. Головним ініціатором проведення даного заходу став кандидат історичних наук, посол миру Іван Гнатович Єрмаков.

На конференції зібралися науковці, методисти, педагоги з Києва та різних міст України, щоб обмінятися досвідом та генерували нові ідеї, як можна формувати в молодих людей здатності інтегрувати сучасні знання у складніші структури — життєві компетентності, здатності постійно вчитися новому і правильно застосовувати знання в житті, щоб бути успішною та щасливою людиною.

28 березня на початку заходу всіх учасників привітала директор гімназії Ратушна А. М. і розпочала пленарне  засідання з обговорення теми використання новітніх IT-технологій в сучасній школі для навчання учнів та роботи вчителів. Вона навела успішний приклад роботи їхньої гімназії в цьому напрямку та поділилася новими ідеями навчальної програми «Один учень — один комп’ютер».

Продовжуючи тему розвитку в дітей та вчителів компетентнісних навичок, починаючи ще з початкової школи, академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Савченко О. Я. говорила про розробку навчальних програм для початкової школи, яка матиме компетентнісну спрямованість. Бо все починається саме з початкової школи та з завдань, які ставляться перед вчителями через навчальні програми.

Далі під час виступів Голуб Н. Б., завідувача лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, та Родигіної І. В., кандидата педагогічних наук, були обговорені також проблеми впровадження компетентнісного навчання відповідно до державних стандартів освіти.

Через встановлений «телеміст» учасники конференції також мали змогу почути досвід московських колег щодо впровадження компетент­нісно орієнтованого навчання в їх закладі. Учасники конференції мали змогу не тільки обмінятися досвідом щодо впровадження компетентнісного підходу в навчанні, а й розробили практичні кроки та шляхи роботи в цьому напрямку.

Був надрукований практично орі­єн­тований посібник зі статтями укра­їнських науковців та вчителів шкіл, які впроваджують у навчання компетентнісні засади освіти. Цей посібник присвячений 125-річчю від дня народження видатного педагога А. С. Макаренка та 20-річчю педагогіки і психології життєтворчості. Всі учасники сподіваються, що це тільки початок їх роботи в напрямку розвитку ком­петентнісно орієнтованої освіти в 11-річ­ній школі.

Про розвиток в учнів компетенцій служіння суспільству у процесі соці­альної та життєвої практики зробив доповідь Ільїн М. В., голова правління Федерації всесвітнього миру. Він наголосив на тому, що для молодої людини є дуже важливим вміння будувати своє життя, розуміючи його ціль, своє  життєве призначення, вмі­ти співставляти свої власні інтереси з загальнодержавними, національними інтересами, розвивати в собі потребу в безкорисному служінні сус­пільству.

Учасники конференції мали змогу також ознайомитися з програмою «Intel — навчання для майбутнього», про яку розповіла головний тренер цієї програми Дементієвська Н. П.

Окрім цього, були обговорені питання дистанційної освіти, психологічні аспекти та культура педагога, життєтворчий потенціал змісту осві­ти в 11-річній школі, самореалізація учнів в сучасному інформаційному просторі.

У ході проведення форуму учнями гімназії була підготовлена імпреза «Наші учні — компетентні та щасливі». Талановиті діти порадували гостей своїми піснями, танцями, постановками. Після пленарного засідання для гостей столиці колектив гімназії підготував цікаву екскурсійну програму по місту. А наступного дня, 29 березня, було продовжено пленарне засідання в формі обміну досвідом впровадження компетент­нісного підходу до навчально-виховного процесу в різних типах навчальних закладів України.

Проведений форум засвідчив те, що вимоги сучасного світу спонукають до потреб реформування освіти та підходів навчання. Йдеться мова про створення нової української школи, яка формувала б компетентну особистість, створювала умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, для примноження культури і духовності в усьому різноманітті вітчизняних і зарубіжних надбань.

Під час форуму учасники зробили висновок, що освіта повинна бути випереджальною, тобто спрямованою на розв’язання проблем нового століття, розвиток творчих здібностей вихованців, формування у них проектної культури, нових способів мислення та дій. Це стане можливим за рахунок активного залучення педагогів, громадськості до визначення ключових життєвих компетенцій.
Галерея: 
Читайте також: 

Додати новий коментар