Допомога малозабезпеченим сім’ям: як скористатися?

Якщо людина має невеликі доходи або один з батьків не працює з поважних обставин, то варто оформити державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Це передбачено Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та Постановою КМУ від 24 лютого 2003 р. №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям». Ця державна допомога призначається та виплачується залежно від майнового стану та сукупного доходу сім'ї.

Які доходи беруться до уваги? Враховується дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги на підставі «Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги».

Є позитивна правова норма. На підставі Закону від 19.05.2015 р. №454-VIII «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки», розширено коло сімей, які мають право на призначення такої допомоги. Тобто земельна ділянка, яка є у власності чи володінні заявників, незалежно від її розміру, тепер не є перешкодою для отримання цієї допомоги.

Соціальна допомога: яка є державна «арифметика»?

Законом «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (ст. 7) установлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення соцдопомоги. Порівняно із 2018-м, цього року необхідні цифри певним чином збільшилися. Так, ст. 9 Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік» визначає рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення соцдопомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення. Це становить: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85% відповідного прожиткового мінімуму. (Це дорівнює: для працездатних осіб з 1 січня — 403,41 грн, тобто 1921 грн х 21%; для дітей віком до 6 років — 85% відповідного прожиткового мінімуму (з 1 січня — 1 382,10 грн (1 625 х 85 %); для дітей віком від 6 до 18 років — 85% відповідного прожиткового мінімуму (з 1 січня — 1 722, 95 грн (2 027 х 85%).

Ось приклад розрахунку Міністерства соціальної політики України. Йдеться про визначення права на державну соціальну допомогу для сім’ї, яка складається з 4 осіб: двох працездатних батька і матері, а також 2 дітей у віці 4,5 року і 7,5 року. Отож визначимо рівень забезпечення прожиткового мінімуму (у грн) для даної сім’ї. Це є 403,41 (для мами) + 403,41 (для батька) +1382,10 + (1382,10 х 10%) (для дитини 4,5 року) + (1 722,95 грн + (1 722,95 грн. х 10 %) (для дитини 7,5 року). Усього = 4 222,38 грн. (Для порівняння, у 2018-му граничний рівень доходу для такої родини складав 4 048,53 грн). Аби визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї (2 дорослих працездатних батьків та 2 дітей у віці 4,5 і 7,5 року), треба усі доходи з різних джерел надходжень за попередні 6 місяців перед місяцем звернення поділити на 6. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї є нижчим від рівня забезпечення прожиткового мінімуму (4 222,38 грн), така сім’я вважатиметься малозабезпеченою та матиме право на соцдопомогу.

Приховані статки є підставою для відмови…

Щоби читачам легше було зрозуміти доволі жорстку державну політику в цій сфері, варто одразу звернути увагу на п. 10 Порядку. Соціальна допомога не призначається, якщо працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти протягом 3 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням цієї допомоги. (Ці обмеження не стосуються осіб, які офіційно визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними 6-річного віку; тих, хто доглядає за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги).

Ще допомога не призначається, якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що родина має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно. Водночас у п. 10 Порядку передбачені ситуації (наприклад, через хворобу дитини хтось із батьків не може працювати), коли за наявності певних обставин допомога може бути призначена органом соцзахисту населення на підставі рішень райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій. Рішення про призначення допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

Куди звернутися з необхідними документами?

Суттєвий нюанс. Довідка про доходи має бути надана за формою, передбаченою Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №192 від 27.08.2004 р. «Про затвердження форми «Довідки про доходи», із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінсоцполітики №591 від 05.06.2015 р.

На підставі постанови КМУ №250 призначення і виплата соціальної допомоги здійснюються управліннями праці та соцзахисту населення райдержадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соцзахисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї. Соцдопомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім'ї за умови подання довідки про неотримання такої допомоги в органах соцзахисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення соцдопомоги необхідно надати: заяву; документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї; декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї); довідку про наявність та розмір земельної частки (паю). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Форми заяви, декларації про доходи та майно затверджуються Мінсоцполітики.

Практична порада. Якщо ви підрахували свої статки і дійшли висновку, що можете отримати соцдопомогу, то варто швидше подати необхідні документи. У разі відсутності деяких з них згідно з діючим законодавством вам надаватиметься час для того, аби додатково їх надати.
Читайте також: 

Додати новий коментар