Художник Олега Набока

Діапазон творчості художника Олега Набоки охоплює насичене життя у космічному вимірі. Коли сюжети, композиції, творчі задуми являють закодовані сторінки ірреального світу. Водночас ми впізнаємо героїв, яких художник підносить на мистецький Олімп через образи-символи або конкретні персонажі, черпаючи натхнення з багатовікової історії людського існування  на цій грішній землі.

Що шукає митець, подорожуючи зі своїми персоналіями, невимушено перетинаючи віки, міри, держави, сповнені непересічних таїнств своєї культури, релігії, культу, народних традицій? В репертуарі Олега Набоки вирує драма, інтрига, кохання, які існують в незримих площинах, одного з вишуканих видів образотворчого мистецтва – екслібрисі.

Що цікаво, книжна графіка, частково екслібрис, були яскраво представлені в Українському мистецтві такими художниками першої пол. та середини ХХ століття, як Г. Нарбут, В. Касіян, І. Падалка, І. Їжакевич, В. Седляр, Г. Якутович, А. Базилевич, М. Дерегус та багатьма іншими. Послідуючий період не визначався значними досягненнями в цій галузі образотворчого мистецтва. Тому можна стверджувати, що Олег Набока виступає як продовжувач найкращих традицій української графіки. Він засвоїв світові досягнення, збагатив та вдосконалив свої твори новими технічними прийомами. Митець побудував свою стилістичну манеру і сміливо увійшов в ХХІ тисячоліття як один із провідних українських майстрів офорту.   

Шанувальники творчості О. Набоки знають його, насамперед, як представника камерного жанру. Але в творчий біографії митця є і монументальні праці, пов’язані з розробкою концепцій оздоблення громадських інтер’єрів.

 Початок художньої освіти Олег Набока отримав у 1974 році, успішно закінчивши Київський художньо-промисловий технікум (Інститут технології та дизайну) за фахом «дизайн». Академічну освіту отримав в українському поліграфічному інституті ім. Федорова в 1986 році (художник-графік по оздобленню книжкової продукції). В його творчому фонді цілий арсенал вагомих книг, як: «Осіння горішина», «Життєпис Олександра Довженка» Семенчука; «Державна зрада» Рей Лапіка; «Тигролови» Івана Багряного; «Кобзар» Тараса Шевченка. Остання була відзначена першим місцем в номінації «Рука майстра» на виставці «Книжковий сад» у 2000 році. Як автор фірмових стилів, митець приймав участь у 13 міжнародних виставках. З 1992 по 1998 роки працював як дизайнер Дирекції торгового дому «Україна-Америка».

Природні творчі здібності, висока професійність, любов до історії, літератури надали можливості успішно працювати в декількох провідних видавництвах столиці, як  «Советский писатель», «Будівельник», «Веселка», «Молодь».

 Набока впевнено створив свій власний художній стиль і став легко пізнаваним. Слід відзначити його майстерне володіння різноманітними техніками образотворчого мистецтва – живописом, графікою, але окремою стезею його творчого обдарування став екслібрис.

Серце Олега переповнене любов’ю до життя та нестриманим бажанням  передати свої враження художніми засобами. Він звертається у творчих пошуках до української історії. Водночас створює свій мікрокосмос, в якому існують такі споконвічні поняття, як: Віра, Надія, Любов. Художник вірить у прекрасне, перемогу добра над злом і стверджує це через свої твори.  Він переконливо створює оазис краси через жіночі образи, дивуючи глядача своєю нестриманою енергетикою, відвертістю та жадобою до життя.

Творчість митця передбачає насамперед втілення в художні твори багатовекторних фантазій. Свої задуми він закарбовує у вишукані композиції, формат багатьох із них цілком умовний. Герої існують у просторі, часі, легко перетинають віки у пошуках своєї долі…

В творчому діапазоні художника лунає відгомін далекої Елади, суворої Античності, романтики епохи Відродження. Україна розкривається через літопис Трипілля, фольклор, народні звичаї та обряди. З дивовижним смаком митець вводить деталі в свої камерні композиції, які набувають жанровості. Він легко оперує площинами, розміщуючи в них дійства, сповнені динаміки, експресії. Тут Набока розкривається як майстер малюнка.  Виразність і лаконізм ліній, поліфонія штриха наповнюють композиції життєдайністю. Стилістичне узгодження всіх компонентів надає творам яскравості і цілісності. Зміст творів розкривається поступово, тому глядач має можливість стати співавтором знакових подій, як на офортах:  «Night», «Evropa»,  «Island».

Усвідомлення виразності художник втілює через ірреальні образи, в яких перемагає екзотика незалежного самовираження. В творах – «Waite Parrot», «Graces»,  «Orlandina» простежується сюжетна завершеність, неординарність розкриття теми саме через невеличкі формати, якими оперує екслібрис. Національна історія сприймається автором через символіко-філософські образи, в яких існують добре відомі герої. Водночас художник насичує їх особистим співпереживанням, власним поетичним баченням, як в офорті «Travel - II».

Технічні прийоми насичують твори унікальними світлотіньовими ефектами спрямованими на підкреслення об’єму, пластику форм, як на офортах: «Evropa» - 6, «Venus @ Mars», «Леда». Деталі відіграють особливу роль, збагачуючи загальний настрій твору, створюючи багатоплановість. Майстерно побудовані композиції надають творам монументального бачення, завершеності. Набока – майстер інтриги, тому його образи-символи наповнені  загадковістю, які глядач має можливість спостерігати через своє світобачення…

Набока засвідчив свою творчу самобутність через участь у виставках високого рівня, як на Україні, так і закордоном. Його твори прикрашають приватні зібрання України, Росії, США, Франції, Германії.

Твори Олега Набоки не залишають нас байдужими. Навчають мислити, розуміти прекрасне,  кличуть у подорож, прагнуть пізнати світ. Митець йде по життю своїм власним шляхом, черпаючи натхнення зі світової класики.

Непересічна естетична цінність творів художника незримо переносить нас у світ прекрасного, виховуючи смаки, спрямовуючи його до плеяди найкращих художників України.
Галерея: 
Читайте також: 

Додати новий коментар