Якою має бути школа — запитайте у Василя Сухомлинського!

Справжній учитель, на думку Василя Сухомлинського, не може жити без творчості, бо педагогічна праця за своєю природою, за внутрішньою логікою немислима без елементів наукового дослідження, вона завжди має бути осяяна світлом теорії, бути джерелом нової думки, нових теоретичних узагальнень. Таким джерелом думки сьогодні може слугувати Фонд В. О. Сухомлинського, який був відкритий у бібліотеці в 2003 році, де розмістилася література, подарована родиною педагога, і читальний зал якого завжди відкритий для відвідувачів. На базі фонду читального залу освітяни не лише ознайомлюються з творами педагога, а й мають можливість досліджувати фундаментальні проблеми розвитку ідей В. О. Сухомлинського в сучасній школі. 

Основні завдання читаль­ного залу Фонду В. О. Су­хомлинського: — збирання, збереження та введення в освітній, науковий і культурний обіг документальної спадщини В. О. Сухомлинського; — створення інформаційної продукції (біобібліографічних покажчиків, баз даних, каталогів, картотек);  — забезпечення умов користування документами читального залу на всіх видах носіїв інформації; — вивчення діяльності читальних залів, кімнат-музеїв, бібліотечно-архівних колекцій і аналогічних їм зібрань документів із метою запровадження їх позитивного досвіду в роботу читального залу. 

Перевагою читального залу є об’єднання в одному фонді спадщини В. О. Сухомлинського, документів про його життя, педагогічну діяльність та матеріалів про впровадження ідей Василя Олександровича в практику роботи сучасної школи, що створює умови для комплексного дослідження творчості науковця-практика. Тематика читального залу розкривається різними видами документів, а саме: книгами, брошурами, публікаціями з періодичних видань, їх копіями, відео-, фотодокументами, музейними експонатами. Фонд читального залу налічує понад п’ять тисяч примірників документів.   Для повноти відображення спадщини В. О. Сухомлинського в читальному залі виокремлено документи іноземними мовами. Нині в колекції представлено видання більш ніж 30 мовами світу, які становлять близько 300 одиниць зберігання.

Зокрема, окремі твори педагога, що увійшли до скарбниці світової педагогічної думки, монографії, популярні й аналітичні статті, брошури, присвячені аналізу теоретичної спадщини й практичної діяльності В. О. Сухомлинського. Серед найперших видань іноземними мовами хочеться відзначити «Виховання колективізму у школярів» (видання 1960 р. сербською мовою), «Виховання комуністичного ставлення до праці» (видання 1960 р. румунською мовою), «Дума про людину» (видання 1964 р. узбецькою мовою), «Педагогічний колектив середньої школи» (видання 1968 р. японською мовою). З останніх поповнень іноземного фонду читального залу — твори В. О. Сухомлинського китайською мовою.   Характерним для роботи читального залу Фонду В. О. Сухомлинського є те, що формування документного фонду та його використання передбачає тісну співпрацю з родиною Василя Олександровича, а саме: з донькою Ольгою Василівною Сухомлинською, тому у фондах книгозбірні наявна значна кількість видань про педагога з автографами авторів, дарчими написами, від яких віє теплотою, щирістю, пошаною до Вчителя та його сім’ї.

Фахівці читального залу Фонду В. О. Сухомлинського сприяють пошуку необхідної літератури, надають науково-інформаційну допомогу відвідувачам. Під час дослідженння творчості В. О. Сухомлинського стане в пригоді інформаційна продукція бібліотеки, а саме: біобібліографічні покажчики (видано п’ять); списки нових надходжень, рекомендаційні; довідково-бібліографічний апарат (алфавітні каталоги вітчизняних та зарубіжних видань у традиційному вигляді, систематична картотека статей із періодичних видань і тематична картотека статей зі збірників). У Фонді В. О. Сухомлинського зберігається унікальна хронологічна картотека статей із періодичних видань, яка була дбайливо складена дружиною, вірним другом і соратником великого педагога Ганною Іванівною. 

Застосування комп’ютерних технологій у бібліотечно-інформаційній діяльності читального залу не тільки істотно прискорює й підвищує якісний рівень обслуговування, а й відкриває користувачам цілий спектр нових, раніше недосяжних, можливостей. На веб-сайті бібліотеки створено сторінку В. О. Сухомлинського з біографією, висловлюваннями, науковою школою та основними ідеями педагога, яка постійно поповнюється новими матеріалами; представлено повні тексти статей та п’ятитомне видання творів В. О. Сухомлинського.  Одним із вагомих напрямів роботи Фонду В. О. Сухомлинського є культурно-просвітницька робота за різними видами й формами, а саме: постійні книжкові виставки, бібліографічні огляди, екскурсії тощо. На книжкових виставках, крім підбору відповідної літератури, використовуються світлини з фонду читального залу, цитати, висловлювання як В. О. Сухомлинського, так і про нього. Традиційними стали книжкові виставки до щорічних Всеукраїнських педагогічних читань «В. О. Сухомлинський і сучасність».

Щорічно до дня народження Василя Олександровича в бібліотеці проводяться комплексні заходи, які включають екскурсії до читального залу, перегляди документальних кінофільмів про життя, педагогічну та наукову діяльність педагога, експонування книжкових виставок, бібліографічні огляди літератури, Дні інформації. Екскурсійне обслуговування є важливою формою роботи читального залу. Протягом тринадцяти років проведено чимало екскурсій для вчителів, студентів, бібліотечних працівників, учнів м. Києва та області, під час яких демонструвалися документальні фільми про В. О. Сухомлинського. Кінокадри зберегли для нас уважний, вдумливий погляд, філософський склад мислення Василя Олександровича. У контексті наукового проекту бібліотеки було розроблено три тематичних лекції («Біографія В. О. Сухомлинського у світлі наукового аналізу», «Василь Сухомлинський — світове визнання», «Впровадження ідей, науково-методичних розробок, практичного досвіду В. О. Сухомлинського в сучасну освіту»), які популярні серед відвідувачів читального залу.

Протягом тринадцяти років співробітники читального залу налагоджували зв’язки з установами, які носять ім’я В. О. Сухомлинського, було підписано угоди про співпрацю, у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено виставку «Заклади, які носять ім’я видатного педагога-гуманіста — В. О. Сухомлинського», на якій оприлюднено матеріали, фото щодо діяльності та внеску дев’яти таких закладів у сухомлиністику. З плином часу втілення творчого доробку Василя Сухомлинського в сучасну освіту України набуває все більшого розмаху, залучаючи до цього процесу дедалі ширші кола освітян, тому діяльність читального залу Фонду В. О. Сухомлинського сьогодні надзвичайно актуальна. Вона сприяє подальшому поширенню та впровадженню ідей педагога, який своєю творчістю, працею, своїм подвижницьким життям продовжує об’єднувати педагогів різних країн, а найперше — учителів його рідної України.

Людмила Заліток,  завідувач читального залу Фонду  В. О. Су­хомлинського ДНПБ України імені  В. О. Су­хомлинського НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Додати новий коментар