Компетентнісний підхід — основа інновацій у навчанні

У 2016—2017 навчальному році найбільше змін зазнала початкова школа — відбулось розвантаження навчальних програм з усіх предметів. Розвантаження програм здійснено за рахунок уникнення дублювання змісту навчальних предметів, спрощення навчального матеріалу з урахуванням психофізіологічних особливостей і навчальних можливостей дітей. Навчальні результати, яких мають досягти учні, і що підлягають перевірці, конкретизовано, зроблено акцент на компетентнісній спрямованості. До того ж педагог сам визначає час, необхідний для вивчення відповідного навчального матеріалу — в усіх навчальних програмах знято регламентований розподіл годин для вивчення розділів. Робота базувалася на результатах здійсненого науковцями Інституту педагогіки НАПН України психолого-педагогічного аналізу змісту загальної середньої освіти.

Науковці Інституту педагогіки НАПН України спільно зі спеціалістами МОН України до серпневих нарад підготували методичні рекомендації щодо врахування зазначених змін у процесі підготовки календарного планування, планів-конспектів уроків та організації навчально-виховного процесу. Також традиційні серпневі онлайн конференції Національної академії педагогічних наук (naps.gov.ua) заплановано на 23—30 серпня 2016 р., під час яких передбачаються виступи фахівців Інституту педагогіки НАПН, обговорення й відповіді на запитання вчителів в онлайн-режимі. Тези виступів учених-педагогів після онлайн-конференцій публікуватимуться у газеті «Освіта України».

Pеалізація компетентнісного підходу має розглядатися не як самоціль, а як важливий інструмент формування здатностей учнів вільно використовувати здобуті знання й уміння для розв’язання завдань у навчальній, життєвій, майбутній професійній та інших сферах. У цьому контексті науковці Інституту педагогіки НАПН України спільно з авторами програм і підручників, видавцями навчальної продукції започаткували проект з видання навчальних посібників для учнів і вчителів з формування предметних компетентностей і перевірки досягнутих результатів. У цих посібниках ураховано результати сучасних наукових досліджень і кращі здобутки педагогічної практики. Перша серія цих книжок, здійснених київським видавництвом «Оріон», уже побачила світ. Використання їх у практичній діяльності стане дієвим чинником розвитку методичної майстерності педагога і компетентностей учня.

Олег Топузов,
директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Додати новий коментар