Діти і школа

Промені тепла душі

Випромінюючи душевне тепло, Станіслав Ігорович Федоров почав працювати у школі. Від людини черствої або байдужої тепла не буде. Воно не йде від притворства і нещирості. Воно не утвориться в пустій душі й мізерному серці. Не розростеться і не перекинеться у душі інших, бо воно не існує в них самих…

Василь Сухомлинський: уміння дітей запитувати — це «вузлики знань»

«Вузлики знань» — так образно писав Василь Олександрович Сухомлинський про необхідність розвивати у дітей допитливість, що найбільше виявляється в уміннях запитувати, спостерігати, міркувати, досліджувати. Пізнавальна активність і самостійність дітей формується, коли діти запитують. В їхніх запитаннях — потреба розібратися у незрозумілому, висловити своє ставлення, розв’язати якусь проблему. Звертаючись до вчителів, педагог писав: «Прагніть, щоб ваші учні побачили, відчули незрозуміле, щоб у них виникло запитання, якщо вам цього вдалося досягти — маєте половину успіху… Адже запитання пробуджують бажання знати».

Виготовлення Янгола-оберегу

Наша Україна — чудова і багата земля з прекрасною природою, земля, котру населяють волелюбні, толерантні та дуже талановиті люди. Любов до своєї рідної землі починається зі знання рідної мови, багатовікової історії та культури свого народу. Культура поділяється на матеріальну та духовну. Матеріальна проявляється у ремеслах, національному одязі, кухні, знаряддях праці. Духовна культура — це коріння нашого народу, народна творчість, мистецтво, звичаї, традиції, свята, обереги.

Портфель і домашні завдання першокласників

У системі освіти, як і у всякій великій соціальній системі, є ключові точки, модернізація яких може призвести до глибоких докорінних змін усієї системи. Однією з таких «реперних точок» є практика задавання вчителем і виконання учнями домашніх завдань у початковій школі. Наявна ситуація така. Відповідно до інструкцій міністерства, домашні завдання у першому класі нібито не задають, але… Учень, відповідно до встановлених нормативів, має: вміти лічити до 1000, читати з відповідною швидкістю тощо.

Василь Сухомлинський про джерела патріотичного виховання молодших школярів

Проблема патріотичного виховання, духовного зв’язку поколінь всебічно і глибоко розкривається у педагогічній і літературній спадщині В. О. Сухомлинського. Вчений, педагог, письменник підтвердив свою відданість рідній землі — мові, рідній культурі, українській школі своєю подвижницькою працею, принциповою громадянською позицією.

Людмила Порохняк-Гановська:"Маємо знати, як виховувати дітей у нинішній ситуації..."

Наприкінці вересня в Укрінформі відбулася презентація методичного збірника для педагогічних працівників «Урок миру», у якому зібрані розробки вчителів із різних регіонів України. Організаторами такого видання стали Національна Рада жінок України та Інститут проблем виховання НАПН України.

Державна мова в освіті!

У Київському будинку вчителя за ініціативи Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка та за участю Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України 5 жовтня 2016 року відбулася науково-практична конференція «Державна мова в освіті»

Якою має бути сучасна школа? — Василь Кремень

Традиційна для нашого суспільства освіта ХХ ст. — освіта авторитарного суспільства і адмі­ністративно-командної еконо­мі­ки — не в змозі забезпечити демократичний розвиток і заможне життя людини в умовах інноваційного суспільства й ринкової економіки ХХІ ст. А втім близько трьох четвертих громадян виступають проти введення 12-річної середньої загальної освіти. І це в той час, коли в Європі немає жодної країни, крім Росії і Білорусі, де б діти, перш ніж вступити до університету, не навчалися мінімум 12, а то й 13—14 років у середній школі.Традиційна для нашого суспільства освіта ХХ ст. — освіта авторитарного суспільства і адмі­ністративно-командної еконо­мі­ки — не в змозі забезпечити демократичний розвиток і заможне життя людини в умовах інноваційного суспільства й ринкової економіки ХХІ ст. А втім близько трьох четвертих громадян виступають проти введення 12-річної середньої загальної освіти. І це в той час, коли в Європі немає жодної країни, крім Росії і Білорусі, де б діти, перш ніж вступити до університету, не навчалися мінімум 12, а то й 13—14 років у середній школі.

Компетентнісний підхід — основа інновацій у навчанні

У 2016—2017 навчальному році найбільше змін зазнала початкова школа — відбулось розвантаження навчальних програм з усіх предметів. Розвантаження програм здійснено за рахунок уникнення дублювання змісту навчальних предметів, спрощення навчального матеріалу з урахуванням психофізіологічних особливостей і навчальних можливостей дітей. Навчальні результати, яких мають досягти учні, і що підлягають перевірці, конкретизовано, зроблено акцент на компетентнісній спрямованості. До того ж педагог сам визначає час, необхідний для вивчення відповідного навчального матеріалу — в усіх навчальних програмах знято регламентований розподіл годин для вивчення розділів. Робота базувалася на результатах здійсненого науковцями Інституту педагогіки НАПН України психолого-педагогічного аналізу змісту загальної середньої освіти.

Дитина і закон. Суперники чи друзі

Протягом 2014—2015 років спеціалістами Київського міського центру сім’ї «Родинний дім» проводились заняття та анкетне опитування в загальноосвітніх закладах м. Києва по програмі «Школа життя» на тему: «Правова відповідальність та обов’язки підлітків».

Сторінки